Pomorska Izba Adwokacka

Egzamin wstępny 2017

Wydarzenie

Miejsce: Gdańsk
Kiedy: 2017-09-30

Egzamin wstępny 2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku informuje osoby przystępujące w 2017 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Gdańsku, o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą - adres poniżej) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej https://nabor-gdansk.devconfido.pl
Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze.

Pomorska Izba Adwokacka
Centrum Szkoleniowe
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15
80-280 Gdańsk

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 30 września 2017 r. Termin składania zgłoszeń przez kandydatów na aplikantów upływa w dniem 16 sierpnia 2017 r. (data stempla pocztowego). Termin ten nie podlega przywróceniu. Wszelkie niezbędne informacje znajdą się w e-mailu przesłanym do Państwa po zarejestrowaniu się na stronie

REJESTRACJA

UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno być złożone w formie pisemnej i  zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) 
 2. oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym.
  Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 000,00 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem:

 „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r."


UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji

 1. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej.
 2. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 4. kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) 
 5. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami) CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

 

http://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,9292,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html 

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

sierpień 2017

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły