Pomorska Izba Adwokacka

Uchwała ORA w Gdańsku

Aktualność

Uchwała

Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

z dnia 15 maja 2017 roku

w przedmiocie projektów zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku z prawdziwym zaniepokojeniem obserwuje proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz poselskiego projektu zmiany Prawa o ustroju sądów powszechnych. Pomorscy adwokaci, akceptując i zauważając konieczność zmian w funkcjonowaniu sądownictwa zauważają, że deklarowane przez projektodawców zmian cele tych ustaw nie znajdują potwierdzenia w ich treściach.

Adwokatura Pomorska wskazuje na fundamentalną zasadę trójpodziału władz, która jest istotą nowoczesnego państwa. Adwokatura – jako grupa mająca bezpośredni kontakt z osobami stawiającymi przed wymiarem sprawiedliwości, w najpełniejszy sposób może przedstawiać odczucia takich osób. Najważniejszym kryterium, którego obywatele oczekują od Sądów, jest ich niezawisłość i niezależność, a także poczucie, że sprawa będzie rozpoznana przez Sąd, który nie poddaje się żadnym naciskom.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku w pełni solidaryzuje się z uchwałami i uwagami przedstawianymi przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej  do projektów zmian ustaw o KRS i Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W uzasadnieniach obecnie procedowanych projektów akcentuje się konieczność zwiększenia uprawnień Ministra Sprawiedliwości wobec sądów, co przejawia się m.in. w nie podlegających kontroli nominacjach na stanowiska kierownicze w sądach, a także m.in. możliwości blokowania powołania wizytatorów. Zmiana ustawy o KRS wskazuje na wyłącznie polityczne kryterium wyboru jej członków,  a nadto, na blokującą rolę polityków w nominacjach sędziowskich. Z drugiej strony brakuje w uzasadnieniach obu ustaw wskazania, dlaczego obecnie obowiązujące przepisy nie spełniają swojej roli. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku wskazuje, że już obecnie Minister Sprawiedliwości ma możliwość odwoływania osób sprawujących funkcje kierownicze w sądach, jeżeli rażąco naruszają swoje obowiązki. W komunikatach medialnych nie pojawiały się informacje o tym, ze Minister chciał odwołać jakąś osobę z funkcji kierowniczej, a obowiązujące przepisy mu to uniemożliwiły. Podobnie – nie pojawiały się żadne komunikaty wskazujące na to, aby Krajowa Rada Sądownictwa uniemożliwiała wybór sędziów bądź też nieprawidłowo wykonywała w tym zakresie swoje konstytucyjne obowiązki.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku wskazuje, iż projektowane zmiany znacząco zaburzyłyby trójpodział władz, która to zasada jest naczelną zasadą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwalenie zmian spowoduje, że decydującą rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości może mieć władza wykonawcza i posłowie.

Okręgowa Rada Adwokacka dostrzega jednocześnie konieczność prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości, zmierzającą do usprawnienia procedur, do skrócenia postępowań sądowych. Adwokatura jest gotowa do wskazywania konkretnych rozwiązań służących obywatelom szukającym sprawiedliwości w sądach. Obecnie procedowane ustawy nie zmierzają jednak wprost do usprawnienia procedur, ale raczej do umożliwienia podejmowania swobodnych decyzji kadrowych, które nie będą się wprost przekładać na odzyskanie zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości.

 

Kategoria: Komunikaty Sekretarza  ORA 

Kalendarz

<

kwiecień 2018

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły