Pomorska Izba Adwokacka

Termin składania dokumentów o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku

Aktualność
Termin składania dokumentów o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 20-23 marca 2018 r. egzaminem adwokackim.

Osoby, które chcą zostać wpisane na posiedzeniu w czerwcu 2018 r. proszone są o złożenie niżej wymienionych dokumentów w terminie do 06 czerwca 2018 r.,

w siedzibie ORA Gdańsk przy ul. Chlebnickiej 48/51 w Gdańsku.

 

(Jednocześnie informujemy, że dział aplikacji adwokackiej PIA w Gdańsku przekaże do ORA Gdańsk dokumenty, które znajdują się w aktach aplikanckich tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, protokół złożenia ślubowania, zaświadczenie o odbyciu aplikacji).

 

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - jednocześnie Departament wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.uov.pl/ep-web,
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię
 7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu),
 8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm)
 9. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej,
 10. protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.
 11. ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
  1. w przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne - również informacji o przedmiocie oraz stanic tego postępowania.

Jednocześnie w przypadku osób wpisanych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku prosi o załączenie całości dokumentów potwierdzających uprawnienie do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Kategoria: Komunikaty Sekretarza  ORA 

Kalendarz

<

maj 2018

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18

zamknij

Wydarzenia 18.05.2018

19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły