Wykłady z międzynarodowego prawa rodzinnego - Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy ORA Gdańsk

Wydarzenie

Miejsce: Centrum Szkoleniowe PIA
Kiedy: 2022-10-07

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, 

w imieniu Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Wydarzenie z udziałem znamienitych prelegentów – sędziów z Berlina, które odbędzie się 07 października 2022 roku / piątek / o godz. 10.00 w Centrum Szkoleniowym Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego 2, lok. 3.15

Z tytułu uczestnictwa w Konferencji przyznane będą 4 punkty szkoleniowe.

Dr Joanna Guttzeit poprowadzi wykład w tematyce zmian w międzynarodowym prawie rodzinnym – Bruksela IIa i Bruksela IIb. 

Dr Joanna Guttzeit - sędzia, ukończyła wydział prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) i na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymała tytuł doktora nauk prawnych od Uniwersytetu im. Karla Ruprechta w Heidelbergu w Niemczech. Po kilkuletniej pracy w charakterze sędziego w Kolonii (Niemcy), w latach 2015-2017 została oddelegowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji. Obecnie dr Guttzeit pracuje w Sądzie Rodzinnym Pankow w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za postępowania w sprawach międzynarodowych (postępowania dot. uprowadzenia dzieci wg. Konwencji Haskiej, alimenty międzynarodowe itp.). Jest także sędzią łącznikowym w ramach Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów i Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Dr Martin Menne przedstawi natomiast zagadnienia związane z przesłuchaniem i reprezezentacją interesów dziecka w niemieckim procesie opiekuńczym, wyjaśni czym jest Verfahrensbeistand / reprezentant dziecka w procesie/guardian am liten / oraz przybliży działalność niemieckiego Jugendamtu. 

Dr Martin Menne, sędzia, w latach 2004 – 2008 był w referentem w grupie ds. prawa alimentacyjnego w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości w Berlinie. Następnie w latach 2008 - 2009 zajmował stanowisko sędziego rodzinnego w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) w Pankow/Weißensee w Berlinie. Obecnie dr Menne pracuje w Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Wydziale Rodzinnym w Berlinie. Jest także sędzią łącznikowym 
w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Jest również współredaktorem wielu czasopism i dzieł poświęconych tematyce prawa rodzinnego 
i postępowań w sprawach rodzinnych.

Sylwetki prelegentów oraz dokładny program wydarzenia przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i niezbędny sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, uprzejmie prosimy o niezwłoczne nadsyłanie zgłoszeń na adres:
rejestracja.szkolenia@adwokatura.gdansk.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku

Kategoria: Komisja ds. współpracy zagranicznej 2021