Pomorska Izba Adwokacka

Wpis na listę adwokatów

Aktualność

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 28-31 marca 2017 r. egzaminem adwokackim.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 maja 2017 r
Pokój 303, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk

W godzinach 9:00 – 15:00

(Jednocześnie informujemy, że dział aplikacji adwokackiej PIA w Gdańsku przekaże do ORA Gdańsk dokumenty, które znajdują się w aktach aplikanckich tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, protokół złożenia ślubowania, zaświadczenie o odbyciu aplikacji).

 

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - jednocześnie Departament wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.uov.pl/ep-web,
 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię
 7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego-oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu),
 8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm, fotografia kolorowa w standardzie dowodu osobistego lub paszportowego)
 9. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej,
 10. protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.
 11. ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 12. w przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne - również informacji o przedmiocie oraz stanic tego postępowania.
Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

czerwiec 2018

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły