Pomorska Izba Adwokacka

Wpis na listę aplikantów

Aktualność

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2021 roku proszone są o


wysłanie za pośrednictwem poczty polskiej
 
do dnia 29.10.2021 roku

na adres


Centrum Szkoleniowe
Pomorskiej Izby Adwokackiej
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15
80-280 Gdańsk


 lub w wyjątkowych sytuacjach złożenie osobiście pod powyższym adresem

następujących dokumentów:

1.     wniosek o wpis na listę aplikantów 

2.     aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem

3.     oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

4.     oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

5.     oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,

6.     wniosku o wydanie legitymacji aplikanckiej (z przyklejonym zdjęciem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 91,02 zł 
tytuł opłaty : (Imię i nazwisko) – opłata za legitymację aplikancką
Na konto Pomorskiej Izby Adwokackiej 
nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

 

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

Osobą które nie złożą wniosku o przydzielenie patrona z promesą do dnia  22 listopada 2021 przydzielony zostanie patron z urzędu.

Wnioski o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do dnia 6 grudnia 2021 r.

Wnioski o uiszczenie opłaty za aplikanta,   składane przez Kancelarie Adwokackie  przyjmujemy do dnia 6 grudnia 2021 r.

 

DRUKI

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

październik 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7

zamknij

Wydarzenia 07.10.2021

8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły