Ograniczenie cen energii dla kancelarii adwokackich

Aktualność

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy,

 

w związku z wprowadzeniem Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku z dnia 27.10.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) i nałożeniem na podmioty tam wymienione, w tym mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, a więc również kancelarie adwokackie, obowiązku złożenia oświadczenia do przedsiębiorstw energetycznych, o którym mowa w art. 5 tejże ustawy, celem skorzystania z tzw. ceny maksymalnej, w załączeniu przesyłam wzór oświadczenia w wersji edytowalnej do ewentualnego wykorzystania.

Jednocześnie podkreślam, iż według ustawy podmioty uprawnione są zobowiązane do złożenia rzeczonego oświadczenia do 30 listopada 2022 r. pod rygorem niezastosowania do nich ceny maksymalnej.

 

Pozdrawiam

Wicedziekan ORA

Adw. Sylwia Grzybowska

Kategoria: ORA