Badania naukowe dot. instytucji błędu co do karalności w kodeksie karnym skarbowym w kontekście stanowienia prawa podatkowego

Aktualność

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

nasz Izbowy Kolega adw. Paweł Świder jest w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej na temat instytucji błędu co do karalności w kodeksie karnym skarbowym w kontekście stanowienia prawa podatkowego. Praca przygotowywana jest w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG. 

Praca, oprócz części teoretycznej, w założeniu będzie zawierać także część praktyczną składającą się z badań ankietowych przeprowadzonych wśród praktyków zawodów prawniczych na terenie województwa pomorskiego. Nieoceniony wkład środowiska adwokackiego pozwoli na szersze i obiektywne spojrzenie na problematykę błędu w kontekście stanowienia prawa podatkowego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety w formie on-line dzięki funkcjonalności Google Formularze. Ankieta składa się z 20 pytań, wśród których znajdują się pytania o charakterze zamkniętym oraz otwartym. 

Link do ankiety: https://forms.gle/J5DXZMrH9Y46ZTEM6

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniach. 

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: ORA