Pomorska Izba Adwokacka

Komisja Szkolenia Aplikantów AdwokackichZgodnie z postanowieniami §17 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich do zadań komisji szkolenia aplikantów adwokackich należy w szczególności:

 • opiniowanie opracowanego przez kierownika szkolenia aplikantów projektu rocznego planu szkolenia aplikantów, programu szkolenia aplikantów adwokackich i rocznego planu szkolenia do zatwierdzenia ich przez okręgową radę adwokacką,
 • przedstawianie propozycji co do składu osobowego wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich, przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów,
 • organizowanie okresowych narad wykładowców oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
 • opiniowanie wniosków o nagrody dla aplikantów adwokackich oraz wniosków aplikanckich o przyznanie zasiłku lub zezwolenia na zajęcie uboczne,
 • czuwanie wspólnie z kierownikiem szkolenia aplikantów nad dyscypliną aplikacji,
 • opracowanie planu doskonalenia zawodowego adwokatów – przy wykorzystaniu wszelkich form pracy – do zatwierdzenia przez radę,
 • inspirowanie i organizowanie prelekcji, seminariów, odczytów i konsultacji,
 • gromadzenie pomocy naukowych służących doskonaleniu zawodowemu oraz inspirowanie ich wydawania i rozprowadzania.


Jednocześnie zgodnie będący Przewodniczącym komisji szkolenia – Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich jest odpowiedzialny w szczególności za:

 • kierownictwo organizacyjne i administracyjne prowadzenia aplikacji,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego
 • wydawania opinii w związku z postępowaniem związanym ze stwierdzeniem nieprzydatności aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu
 • sporządzanie projektów planów zajęć aplikantów adwokackich do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Adwokacką
 • dokonywanie podziału aplikantów adwokackich na grupy szkoleniowe
 • nadzorowanie przebiegu praktyk sądowo – prokuratorskich
 • wydawanie opinii w przedmiocie stwierdzenia negatywnego wyniku kolokwium lub sprawdzianu
 • ustalanie terminu oraz zakresu sprawdzianów oraz sprawdzianów poprawkowych
 • dokonywanie zaliczeń roku szkoleniowego
 • opiniowanie wniosków o powtarzanie roku szkoleniowego
 • kierowanie wniosków w przedmiocie przyznania przez Okręgową Radę Adwokacką nagród indywidualnych dla aplikantów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami szkolenia
 • organizacja konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich we współpracy z członkami komisji


Skład:

Przewodniczący:

Adwokat Marcin Derlacz – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Członkowie:

Adwokat Joanna Gręndzińska
Adwokat dr Dominika Wetoszka
Adwokat Jerzy Luranc
Adwokat Janusz Masiak
Adwokat Krzysztof Woliński

Kalendarz

<

marzec 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły