{"url":"\/stream.ajax?page=3","hasUrl":true,"html":"\n\t
\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Izb\u0119 Adwokack\u0105 w Koszalinie<\/h3>\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Informacja o podj\u0119tych przez samorz\u0105d adwokacki dzia\u0142aniach w sprawie projektu rozporz\u0105dzenia MS dotycz\u0105cego stawek adwokackich z wyboru i z urz\u0119du<\/h3>\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Zaj\u0119cia z konstrukcji apelacji w sprawach karnych i cywilnych dla aplikant\u00f3w<\/h3>\n\t\t\t\t\t