Notatki z posiedzeń Okręgowej Rady Adwokackiej

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

w nowej kadencji Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku powracamy do praktyki publikowania na naszej stronie internetowej krótkiej informacji z przebiegu posiedzeń Rady. 

Inicjatywa ta ma na celu przybliżyć Członkom naszej Izby zasady i sposób działania władz pomorskiej adwokatury oraz stanowić źródło informacji o planowanych przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że pomysł spotka się z Państwa uznaniem.

Autorami notatek są: 
Sekretarz ORA adw. Dariusz Maciejewski oraz
adw. Małgorzata Głódkowska.

Zapraszamy do lektury!