Składki

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zawiadamia iż zgodnie z postanowieniem Uchwały nr 5 Zgromadzenia Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku z dnia 22.06.2019 r., w roku 2020 składka roczna na potrzeby Izby wynosić będzie 1800 zł (płatna w 12 ratach po 150 zł + OC). Przypominamy, iż dla adwokatów wykonujących zawód składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC pozostanie nadal wymagalna, a w związku ze zmianą Ubezpieczyciela, wysokość składek w przypadku poszczególnych wariantów ubezpieczenia OC z początkiem 2018 roku uległa zmianie.

Informacje nt. poszczególnych wariantów ubezpieczenia znajdą Państwo w zakładce Ubezpieczenie OC: http://www.adwokatura.gdansk.pl/97/adwokat/ubezpieczenie_oc

 

Zgodnie z treścią ww. uchwały, adwokaci i aplikanci adwokaccy, od początku roku, w którym ukończą 65 rok życia opłacają składkę roczną (na potrzeby Izby) w wysokości 50% (pkt. 3). Od płacenia składki na potrzeby Izby zwolnieni są adwokaci wykonujący zawód od początku roku w którym ukończą 80 lat; adwokaci emeryci lub renciści niewykonujący zawodu adwokata (od miesiąca następującego po miesiącu zawiadomienia ORA); kobiety będące adwokatami lub aplikantami, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 12 miesięcy (poczynając od miesiąca następującego po dacie wpływu udokumentowanego wniosku, złożonego w terminie 1 roku od daty urodzenia dziecka, z zachowaniem obowiązku uiszczania składki z tyt. OC).

Składkę roczną na potrzeby Izby należną od aplikantów adwokackich ustalono w kwocie 480 zł, płatną w 12 ratach po 40 zł miesięcznie.

Aplikanci adwokaccy wpisani na listę w trakcie roku zobowiązani są płacić raty składki rocznej w wysokości określonej w pkt. 3 od miesiąca w którym wpis na listę aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej stał się ostateczny, do miesiąca w którym zostaną skreśleni z listy aplikantów adwokackich.

Miesięczna rata składki rocznej na potrzeby Izby oraz należność na obowiązkowe ubezpieczenie OC płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Poniżej podajemy numer konta bankowego na które należy wpłacać składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC (w tytule płatności należy podać: imię i nazwisko, składka izbowa):

 

Pomorska Izba Adwokacka

ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk

 

ADWOKACI:

nr konta: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

 

APLIKANCI (UWAGA! inny rachunek niż do wpłaty opłaty należne za aplikację). :

nr konta: 31 1020 1811 0000 0102 0316 1098

 

 

Informacja o składkach:

numer telefonu    58 301 61 21
adres email    administracja@adwokatura.gdansk.pl

 

Kalendarz

<

luty 2023

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16

zamknij

Wydarzenia 16.02.2023

17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły