Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku:

 

Adw. Bartosz Golejewski

Dziekan
Adw. Bartosz Golejewski

Adw. Marcin Derlacz

Wicedziekan
Adw. Marcin Derlacz

adw. Sylwia Grzybowska

Wicedziekan
adw. Sylwia Grzybowska

Adw. Dariusz Maciejewski

Sekretarz
Adw. Dariusz Maciejewski

Skarbnik
Adw. Małgorzata Strzelecka

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku:

 

adw. Dariusz Strzelecki

adw. Dariusz Strzelecki

Adw. Agnieszka Derezińska – Jankowska

Adw. Agnieszka Derezińska – Jankowska

adw.  Marek Aureliusz Karczmarzyk

adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk

Adw. Jerzy Luranc

Adw. Jerzy Luranc

adw. Agnieszka Kanawka

adw. Agnieszka Kanawka

Adw. Krzysztof Woliński

Adw. Krzysztof Woliński

adw. Wioletta Kazimierczyk

adw. Wioletta Kazimierczyk

adw. Janusz Masiak

adw. Janusz Masiak

Adw.  Joanna Gręndzińska

Adw. Joanna Gręndzińska

Adw.  Marcin Kuleszyński

Adw. Marcin Kuleszyński

adw. Kacper Najder

adw. Kacper Najder

Zastępcy Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku: 

 

Adw. Małgorzata Głódkowska

Adw. Małgorzata Głódkowska

Adw. Małgorzata Dubyna

Adw. Małgorzata Dubyna

Adw.  Jan Suchanek

Adw. Jan Suchanek