Szanowni Koleżanki i Koledzy, 

zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Pomorskiej Izby Adwokackiej 2022!

Masz pomysł na co przeznaczyć środki z izbowego budżetu? 
Zgłoś swój projekt do 15 maja 2022 roku!

Budżet Obywatelski PIA jest demokratycznym procesem, w ramach którego Członkowie Izby współdecydują o wydatkach finansowanych z wydzielonej kwotowo na ten cel części izbowego budżetu w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Budżet Obywatelski PIA jest doskonałą okazją do rzeczywistego oraz bezpośredniego współdecydowania w zakresie podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów. Stwarza możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów przyczyniających się do realizacji celów i zaspakajania potrzeb Członków naszego samorządu. W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 Harmonogram realizacji BO PIA w 2022 roku przedstawia się następująco:

1 - 15 maja 2022 roku - termin składania wniosków

15- 22 maja 2022 roku - weryfikacja i wybór projektów do dalszej procedury

23 maja - 17 czerwca 2022 roku - prezentacja złożonych wniosków

18 - 24 czerwca  - głosowanie na projekty za pomocą formularza online

25 czerwca - ogłoszenie wyników BO PIA podczas Zgromadzenia PIA

Po 25 czerwca 2022 roku - kontakt z liderami projektów celem realizacji 

W załączeniu:
1. Ogłoszenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku
2.Regulamin Budżetu Obywatelskiego
3. Formularz zgłoszeniowy 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami BO PIA:

Adwokat Małgorzata Głódkowska - tel. kom. 883-513-924; e-mail. m.glodkowska@gmail.com;

Adwokat Marcin Kuleszyński - tel. kom. 604-710-654; e-mail. kuleszynski.adwokat@gmail.com.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
adw. Małgorzata Głódkowska