Adwokat przydaje się w życiu

Adwokat przydaje się w życiu

 Program edukacyjny
Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

 

 

jest sztandarowym projektem edukacyjnym Pomorskiej Izby Adwokackiej funkcjonującym nieprzerwanie od 2014 roku realizowanym w ramach działalności Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
Obecnie opiera się na dwóch filarach - ,,Akcji Młodzież" i ,,Akcji Senior".

AKCJA MŁODZIEŻ

. Celem podejmowanych inicjatyw w ramach ,,Akcji Młodzież" jest upowszechnienie szeroko pojętej edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży, jak również wzmocnienie roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa, w tym właśnie poprzez zaangażowanie w proces kształcenia oraz współpracę z powszechnym systemem edukacji.

Realizacja programu odbywa się poprzez organizowanie różnego rodzaju form edukacji dzieci i młodzieży (spotkań, lekcji tematycznych, symulacji rozpraw, inscenizacji znanych procesów sądowych, pokazów filmów o tematyce prawniczej), podczas których edukacja prawnicza połączona jest z zapoznawaniem uczniów z zawodem adwokata oraz wyjaśnieniem jego roli w wymiarze sprawiedliwości. Wszystko odbywa się w przystępnej formie dostosowanej do wieku i stopnia rozwoju słuchaczy, w tym również poprzez zabawę  i rozrywkę.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – zarówno liceów ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych, dla dorosłych oraz szkół specjalnych. W okresie funkcjonowania programu udział w nim wzięło kilkadziesiąt szkół z terenu województwa pomorskiego, z czego zdecydowaną większość stanowiły placówki zlokalizowane na terenie Trójmiasta i okolic. Projekt ten zyskał bardzo pozytywny oddźwięk na terenie całego kraju czego dowodami są m.in. liczne patronaty, rekomendacja Naczelnej Rady Adwokackiej i jego sukcesywna implementacja w kolejnych izbach adwokackich w Polsce.

Od 2021 roku ,,Akcja Młodzież" jest realizowana i koordynowana przez nowo utworzoną  Sekcję ds. edukacji dzieci i młodzieży działającą w ramach Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

AKCJA SENIOR

Celem zajęć prowadzonych w ramach ,,Akcji Senior" jest podniesienie świadomości prawnej w tej grupie wiekowej, przeciwdziałanie wykluczeniu prawno-społecznemu osób starszych, jak również przekazanie seniorom, że poznanie oraz właściwe zrozumienie praw i obowiązków, jakie wynikają z przepisów prawa, jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Naszym zadaniem jest wskazanie seniorom, na czym polega rola adwokata, w czym adwokat może pomóc i kiedy warto się do adwokata o tę pomoc zwrócić. Program szkoleń ma również wyczulić seniorów na nieuczciwe praktyki rynkowe, a nawet próby oszustw i wyłudzeń.

Zakres poruszanych zagadnień jest zawsze ustalany indywidualnie z daną grupą odbiorców, do których kierowane są szkolenia. Do najpopularniejszych należą warsztaty prowadzone pod hasłem: Senior jako pacjent, Senior w rodzinie, Senior jako konsument, a także Senior jako spadkodawca oraz Senior jako pokrzywdzony. Zawsze odbywa się kilka spotkań z daną grupą seniorów, a każde dotyczy innej dziedziny prawa.  Szkolenia kierowane są z reguły do grup w pewien sposób zorganizowanych, np. w klubach seniora, bądź też do seniorów spotykających się w centrach aktywizacji osób starszych lub spędzających czas w dziennych domach opieki społecznej.

Koordynatorem ,,Akcji Senior” jest Pani Mecenas Agnieszka Kapała - Sokalska.

*** 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia profilu programu na facebooku

@adwokatprzydajesiewzyciu

Zainteresowanych wzięciem udziału w programie
prosimy o kontakt z koordynatorami:

adw. dr Łukasz Kodłubański
e-mail: lukasz.kod@gmail.com
tel. 730010840;

adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
e-mail: a.kapala.sokalska@gmail.com
tel. 888438168 lub 58 5336942;

adw. Małgorzata Głódkowska
e-mail: m.glodkowska@gmail.com
tel. 883513924;

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z folderem programu ,,Adwokat przydaje się w życiu" załączonym do niniejszego komunikatu. W jego treści znajdziecie Państwo informacje odnośnie proponowanych form współpracy w ramach ,,Akcji Młodzież", wymiaru godzinowego oraz tematyki realizowanych w ich ramach zajęć. Poniżej znajdują się również wzory porozumień.

adw. Małgorzata Głódkowska
Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku