Komisja ds. Współpracy z Organami Wymiaru Sprawiedliwości

Komisja ds. współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

Zadaniem komisji jest pomoc adwokatom i aplikantom we współpracy (i pracy) – na poziomie czynności technicznych –z sądami, prokuratorami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.  Adwokaci i aplikanci powinni czuć wparcie ORA i pomoc ORA w rozwiązaniu swoich problemów w organach wymiaru sprawiedliwości.

Członkowie komisji będą zbierali sygnały i wnioski od członków Adwokatury dotyczące istniejących praktycznych problemów, których członkowie Izby nie mogą, nie są w stanie, albo – np. z obawy o zbyt słabą pozycję – nie chcą rozwiązywać indywidualnie. Zgłaszane przez adwokatów i aplikantów informacje będą analizowane przez Komisję, tam, gdzie będzie to możliwe, podejmowana będą doraźne interwencje; propozycje rozwiązań bardziej ogólnych problemów będą przedstawiane Dziekanowi i Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Zakres prac komisji (i sygnałów do niej kierowanych) dotyczy tego, czego nie powinno się rozwiązywać środkami procesowymi (odwoławczymi), a potrzebne jest podjęcie bardziej systemowych działań lub też działań będących w gestii czynności władczych np. Prezesów sądów. Członkowie komisji zbierają też indywidualne wnioski dotyczące konkretnych osób z wymiaru sprawiedliwości – jeżeli członkowie Adwokatury uważają, że potrzebne jest im wsparcie Dziekana i Okręgowej Rady Adwokackiej. Członkowie Komisji – co do zasady – oczywiście nie udzielają merytorycznych porad, ale w sytuacji, gdy z jakiś powodów (np. dla młodych adwokatów) pewne sposoby „poruszania się” przy rozwiązywaniu problemów np. w sądzie wynikają po części z utrwalonej praktyki – podpowiadają możliwe rozwiązania.

Komisja pracuje w trybie ciągłym, zakres jej prac zależy od ilości sygnałów i wniosków od członków Adwokatury. Komisja posiada swój dedykowany adres poczty elektronicznej komisjawspolpracy@adwokatura.gdansk.pl, na który można wysyłać informacje, swoją zakładkę na stronie internetowej PIA, w której przedstawiony jest skład komisji i telefony kontaktowe – dla umożliwienia kontaktów z członkami komisji. Na stronie można dokonać zgłoszenia problemu nurtującego członka Izby, są tam też publikowane – po ich analizie – okresowo problemy, z którymi zgłaszają się adwokaci i aplikanci. Dodatkowo co najmniej raz na pół roku zwoływane jest otwarte dla wszystkich posiedzenie komisji w pomieszczeniach ORA lub Centrum Szkoleniowego, aby na bieżąco zbierać sygnały.

Idea powołania komisji wynikła z napływających do ORA sygnałów, dotyczących konieczności ułatwienia i usprawnienia dostępu do akt w czytelniach sądowych i – być może – sekretariatach (aby realne były zapisy k.p.k. i k.p.c. o szybkim dostępie pełnomocników do akt sprawy), problemów w uzyskiwaniu telefonicznej informacji w Sądach i dostępności informacji w Portalu Informacyjnym Sądów. Na pewno również komisja zmierzać będzie do zapewnienia sprawiedliwego rozdziału przez Sądy spraw z urzędu pomiędzy adwokatów i radców prawnych (szczególnie w sprawach gospodarczych, rejestrowych, upadłościowych) oraz możliwej jawności sposobu przydziału tych spraw.

Zachęcamy do kierowania do komisji różnych sygnałów – zarówno dotyczących niewłaściwego stosowania obowiązujących regulacji prawnych, ale także – wniosków dotyczących ewentualnych zmian prawodawczych.

 

Zapraszamy do kontaktu z Komisją pod adresem e-mail 

komisjawspolpracy@adwokatura.gdansk.pl

 

Przewodniczący Komisji:

adw. Janusz Masiak

 

Członkowie Komisji:

adw. Dariusz Olszak

adw. Alicja Neumann

adw. Krzysztof Woliński

adw. Marek Januszczyk

adw. Piotr Michalewski

adw. Agnieszka Kanawka

adw. Krzysztof Malinowski

adw. Krystian Dzięgielewski