Pomorska Izba Adwokacka

Komisja Edukacji Prawnej

Komisja Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku

1. Założenia

Celem działania Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku jest koordynacja istniejących oraz tworzenie ewentualnych nowych projektów edukacyjnych mających za zadanie:

  • zacieśnienie współpracy środowiska adwokackiego ze światem nauki oraz innymi zawodami prawniczymi,
  • promowanie korzystania z pomocy adwokata
  • upowszechnienie szeroko pojętej edukacji prawnej


W ramach komisji miałyby funkcjonować mniejsze jednostki/zespoły, które będą zajmowały się bezpośrednią koordynacją poszczególnych form pracy.

W chwili obecnej w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku funkcjonują dwa szeroko pojęte projekty z pogranicza edukacji i nauki tj. program Adwokat przydaje się w życiu oraz Konferencje naukowe.

Program Adwokat przydaje się w życiu funkcjonuje od listopada 2014 roku i jest skierowany do młodzieży oraz środowisk seniorów. Obecnie w programie uczestniczy około 30 szkół z terenu całego województwa oraz koła seniorów. Program polega na wygłaszaniu 45 minutowych prelekcji, które z jednej strony mają kształtować świadomość prawną społeczeństwa, ale w szczególności promować korzystanie z usług adwokata.

Program ten zyskał bardzo pozytywny oddźwięk na terenie całego kraju czego dowodami są m.in. liczne patronaty, rekomendacja Naczelnej Rady Adwokackiej i jego implementacja w warszawskiej izbie adwokackiej a w najbliższym czasie także w izbach wielkopolskiej oraz katowickiej.

Projekt konferencji naukowych realizowanych przez pomorską izbę adwokacką powstał w roku 2015 i ma stanowić swego rodzaju platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

Pierwsza ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem konferencja dotyczyła prawa medycznego i odbyła się w listopadzie 2015 roku w ramach obchodów 70 – cio lecia Pomorskiej Izby Adwokackiej, druga planowana jest na 09 – 10 listopad 2016 roku a jej tematem będzie prawo transportowe przy czym w planach jest rozszerzenie konferencji o panel dla aplikantów, studentów i doktorantów.

W roku 2017 planowana jest wstępnie konferencja, której motywem przewodnim będzie prawo sportowe. Nadto warto byłoby przedyskutować ideę powtórzenia we współpracy ze środowiskami naukowymi konferencji z zakresu prawa medycznego a nadto organizację konferencji „mniejszych” jednodniowych, skierowanych do osób zainteresowanych daną dziedziną prawa.

2. Harmonogram prac

Prace komisji mają charakter permanentny, program Adwokat przydaje się w życiu jest realizowany zgodnie z kalendarzem szkolnym w systemie jesień – zima, wiosna – lato. Jego poprawne funkcjonowanie wymaga bieżącej koordynacji, w tym utrzymywania kontaktu zarówno ze szkołami jak i osobami prowadzącymi oraz instytucjami sprawującymi patronat. Podobnie przedstawia się sytuacja konferencji naukowych, gdzie w zasadzie realizacja jednej staje się początkiem organizacji kolejnej ze względu chociażby na konieczność:

  • ustalenia tematyki
  • ustalenia listy prelegentów
  • wystosowania zaproszeń, informacji
  • pozyskania ew. dofinansowania
  • ustalenia szczegółowego przebiegu konferencji
  • tworzenia systemu zapisów itp.


Podkreślić należy, że tworzenie kolejnych projektów edukacyjnych ma walor nie tylko zewnętrzny ale również wewnętrzny, prointegracyjny pozwalający na zaangażowanie w działanie samorządu zarówno adwokatów, jak i aplikantów adwokackich.

Przewodniczący: Marcin Derlacz
Czlonkowie:
Dariusz Strzelecki
Krzysztof Kochanowski
Joanna Gręndzińska
Dominika Wetoszka
Agnieszka Kapała – Sokalska
Joanna Franczak
Michał Szarmach
Małgorzata Głódkowska
Marcin Derlacz
Ewelina Koszel
Natalia Zagdańska
Marcin Merchel
Sylwia Grzybowska
Dariusz Maciejewski
Jerzy Luranc
Agata Wolińska-Umschaden

Kalendarz

<

marzec 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły