Zaproszenie do współpracy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w redagowaniu naszego izbowego pisma pt. "Gdański Kwartalnik Adwokacki". Proszę o kontakt wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z naszą społecznością doświadczeniem oraz wiedzą prawną (zmiany w prawie, aktualne problemy prawne, glosy, komentarze). Zachęcam ponadto do przesyłania tekstów dotyczących wydarzeń ważnych dla naszego środowiska oraz tekstów na temat osób mających wpływ na dzieje naszego zawodu (teraz lub w przeszłości). Zapraszam także do współpracy tych, którzy mają ciekawe pomysły, pasję oraz zainteresowania i chcieliby opowiedzieć o nich na łamach magazynu.

Wszystkich zainteresowanych publikowaniem tekstów w "Gdańskim Kwartalniku Adwokackim" proszę o kontakt na następujące adresy mailowe:

a.kapala.sokalska@gmail.com lub
kwartalnik@adwokatura.gdansk.pl.

Dodam, że każdy numer magazynu jest wysyłany do wszystkich izb adwokackich w Polsce oraz do Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest także dostępny online.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska

Redaktorka Naczelna
"Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego"