Europejski Dzień Prawnika

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), reprezentująca ponad milion prawników z krajów członkowskich Unii Europejskiej, podjęła decyzję o ustanowieniu Europejskiego Dnia Prawnika, który będzie obchodzony 10 grudnia każdego roku wspólnie ze światowym Dniem Praw Człowieka.

Jego celem jest promowanie idei państwa prawnego i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Co roku święto to ma inny wiodący temat. Tematem Europejskiego Dnia Prawnika w roku 2014 w całej Europie była retencja danych telekomunikacyjnych. W roku 2015 Europejski Dzień Prawnika poświęcony był wolności słowa i wszelkich innych form wypowiedzi.

Pomorska Izba Adwokacka od początku angażuje się w powyższy projekt. Adwokaci naszej izby pro bono poświęcają swój czas na organizację i udział w projekcie.

10 grudnia każdego roku w szkołach w całej europie, w tym na Pomorzu odbywają się spotkania z młodzieżą oraz lekcje prowadzone przez adwokatów o prawach i obowiązkach uczniów, o narzędziach ochrony tych praw, o tajemnicy zawodowej oraz kodeksach etycznych. W czasie 45- minutowych zajęć uczniowie przekonują się, że prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia, jak również codziennych sytuacji. Zajęcia prowadzone są w oparciu o przygotowywany sylabus z kazusami w sposób motywujący młodzież do aktywnego udziału w zajęciach.

Europejski Dzień Prawnika wpisuje się w działania Pomorskiej Izby Adwokackiej na rzecz promocji edukacji prawnej wśród młodzieży oraz seniorów w ramach autorskiego projektu “Adwokat Przydaje się w Życiu”