Legitymacje

 

Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie legitymacji adwokackiej należy dołączyć dowód opłaty za legitymację w kwocie 91,02 zł.

Należność za legitymację należy opłacić przelewem na konto

POMORSKA IZBA ADWOKACKA

80-830 Gdańsk, ul.Chlebnicka 48/51

rachunek nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

Warunkiem odbioru legitymacji jest przedłożenie dowodu opłaty .