Ubezpieczenie OC

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC od 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanej przez Państwa (za pośrednictwem systemu nra@e-soa.info) wiadomości o zawarciu przez Naczelną Radę Adwokacką i STU Ergo Hestia nowej umowy generalnej w zakresie programu ubezpieczeniowego na lata 2022-2025, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 17.12.2021 r. podjęła uchwałę dotyczącą rozłożenia na raty płatności składki OC.

Zgodnie z zapisami nowej umowy bowiem składka OC jest płatna jednorazowo, o ile Okręgowa Rada Adwokacka nie postanowi inaczej. Dążąc do zachowania tożsamych zasad płatności składki OC wraz ze składką na potrzeby Izby konieczne było podjęcie przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku stosownej uchwały.

Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji dot. nowego ubezpieczenia OC i warunków. Zwracam szczególną uwagę na sankcje związane z zaległościami w zapłacie składek OC.

Wicedziekan ORA Gdańsk

  adw. Sylwia Grzybowska

10% ekstra zniżki

na wszystkie pakiety ubezpieczeń indywidualnych w ERGO Hestii.

 


Sprawdź naszą  ofertę już dziś!

 

 

 

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC na lata 2018-2021

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.

 

Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl  

 

Składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC: należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 eur oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

 

Płatności i warianty ubezpieczenia:

 

Suma podstawowa      (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Łączna składka roczna

50.000 EUR [    ]

brak

10 zł

30 zł

120 zł

100.000 EUR [    ]

250.000 EUR

25 zł

75 zł

300 zł

150.000 EUR [    ]

250.000 EUR

70 zł

210 zł

840 zł

200.000 EUR [    ]

250.000 EUR

88 zł

264 zł

1,056 zł

250.000 EUR [    ]

250.000 EUR

123 zł

369 zł

1,476 zł

300.000 EUR [    ]

250.000 EUR

161 zł

483 zł

1,932 zł

400.000 EUR [    ]

250.000 EUR

200 zł

600 zł

2,400 zł

500.000 EUR [    ]

250.000 EUR

220 zł

660 zł

2,640 zł

1.000.000 EUR [    ]

250.000 EUR

257 zł

771 zł

3,084 zł

1.500.000 EUR [    ]

250.000 EUR

326 zł

978 zł

3,912 zł

2.000.000 EUR [    ]

250.000 EUR

406 zł

1,218 zł

4,872 zł

                 

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

 

1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

 

 

 

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

  • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
  • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
  • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
  • Rażące niedbalstwo adwokata.
  • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
  • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

 

Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny na stronie STRONA IZBY LUB ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL, a także w biurze podawczym WŁASCIWEJ IZBY.

 

Deklarację można złożyć: w biurze podawczym LUB POPRZEZ ADRES EMAIL DO WŁAŚCIWEJ IZBY LUB POPRZEZ PLATFORME INTERNETOWĄ ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL  

 

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

 

Informacja o ubezpieczeniu OC:

58 301 72 21 wew 21

 

 

Kalendarz

<

czerwiec 2022

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły