Ubezpieczenie OC

Komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC od 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanej przez Państwa (za pośrednictwem systemu nra@e-soa.info) wiadomości o zawarciu przez Naczelną Radę Adwokacką i STU Ergo Hestia nowej umowy generalnej w zakresie programu ubezpieczeniowego na lata 2022-2025, uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 17.12.2021 r. podjęła uchwałę dotyczącą rozłożenia na raty płatności składki OC.

Zgodnie z zapisami nowej umowy bowiem składka OC jest płatna jednorazowo, o ile Okręgowa Rada Adwokacka nie postanowi inaczej. Dążąc do zachowania tożsamych zasad płatności składki OC wraz ze składką na potrzeby Izby konieczne było podjęcie przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku stosownej uchwały.

Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji dot. nowego ubezpieczenia OC i warunków. Zwracam szczególną uwagę na sankcje związane z zaległościami w zapłacie składek OC.

Wicedziekan ORA Gdańsk

  adw. Sylwia Grzybowska

ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ADWOKATURY:

 

Każdy adwokat objęty ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego jest uprawniony do dodatkowej zniżki w wysokości 15% przy zawieraniu ubezpieczeń indywidualnych w STU Ergo Hestia SA, w ramach pakietu Moja Firma oraz Ergo 7.

 

Umowa generalna (2018 - 2021) jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl  

 

Składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC: należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 150 000 eur oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

 

Płatności i warianty ubezpieczenia:

 

Deklaracja wyboru wariantu OC na rok 2022 (wersja PDF / Wersja edytowalna)

nr Wariantu Suma podstawowa: Suma dodatkowa Łączna składka roczna
I 100.000 EUR brak 120 zł
II 150.000 EUR 250.000  EUR 282 zł
III 200.000 EUR 250.000  EUR 618 zł
IV 250.000 EUR 250.000  EUR 774 zł
V 300.000 EUR 250.000  EUR 1 074 zł
VI 350.000 EUR 250.000  EUR 1 410 zł
VII 450.000 EUR 250.000  EUR 1746 zł
VIII 550.000 EUR 250.000  EUR 1 914 zł
IX 1.500.000 EUR 250.000  EUR 2 238 zł
X 2.000.000 EUR 250.000  EUR 2 826 zł
XI 2.500.000 EUR 250.000  EUR 3 522 zł

 

 

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

 

Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny na stronie STRONA IZBY LUB ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL, a także w biurze podawczym WŁASCIWEJ IZBY.

 

Deklarację można złożyć: w biurze podawczym LUB POPRZEZ ADRES EMAIL DO WŁAŚCIWEJ IZBY LUB POPRZEZ PLATFORME INTERNETOWĄ ADWOKAT.MARSH-ZAWODOWE.PL  

 

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 150.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

 

Informacja o ubezpieczeniu OC:

58 301 72 21 wew 21

 

 

Kalendarz

<

lipiec 2024

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły