Poprzednie kadencje

 

2016 - 2021

 

Dziekan

adw. Dariusz Strzelecki

Wicedziekan

adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk

Sekretarz

adw. Sylwia Grzybowska

Skarbnik

adw. Agnieszka Kanawka

Członkowie ORA

adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska

 

adw. Wioletta Kazimierczyk

 

adw. Krzysztof Woliński

 

adw. Jerzy Luranc

 

adw. Janusz Masiak

 

adw. Kacper Najder

 

adw. Jakub Tekieli

 

adw. Jerzy Luranc

 

adw. Marcin Derlacz

   

 

2013 - 2016

 

Dziekan

adw. Dariusz Strzelecki

Wicedziekan

adw. Bartosz Golejewski

Wicedziekan

adw. Marcin Derlacz

Sekretarz

adw. Sylwia Grzybowska

Skarbnik

adw. Dariusz Olszak

Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Jakub Tekieli

Członkowie ORA

adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska

 

adw. Krzysztof Woliński

 

adw. Agnieszka Kanawka

 

adw. Marek Karczmarzyk

 

adw. Wioletta Kazimierczyk

 

adw. Jerzy Luranc

 

adw. Janusz Masiak

 

adw. Kacper Najder

 

adw. Jacek Potulski

 

 2010- 2012 

 

Dziekan

adw. Jerzy  Glanc

Wicedziekan

adw. Dariusz Strzelecki

Wicedziekan

adw. Janusz Masiak

Sekretarz

adw. Bartosz Golejewski

Skarbnik

adw. Agnieszka Kanawka

Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Jakub Tekieli

Członkowie ORA

adw. Łukasz Daszuta

 

adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska

 

adw. Marcin Derlacz

 

adw. Marek Januszczyk

 

adw. Jerzy Luranc

 

adw. Dariusz Olszak

 

adw. Paweł Sowa

 

adw. dr Sebastian Sykuna

 

adw. Krzysztof Woliński

 

2007 - 2009

 

Dziekan

adw. Jerzy  Glanc

Wicedziekan i Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Dariusz Strzelecki

Wicedziekan

adw. Janusz Masiak

Sekretarz

adw. Bartosz Golejewski

Skarbnik

adw. Agnieszka Kanawka

Zastępca Sekretarza

adw. Bartosz Marczyński

Kierownik doskonalenia zawodowego

adw. Jerzy Luranc

Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich

adw. Marcin Derlacz

Kierownik Komisji Kultury

Adw. Halina Car

Członkowie ORA

adw. Marek Januszczyk

 

adw. Marek Karczmarzyk

 

adw. Bogusław Kosmus

 

adw. Włodzimierz Wolański

 

 2004 - 2006

 

Dziekan

adw. Jerzy Lipski

Wicedziekan

adw. Jerzy Glanc

Sekretarz

adw. Dariusz Strzelecki

Skarbnik

adw. Joanna Kowalska

Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Mieczysław Hebel

Kierownik Szkolenia i Przewodnicząca Komisji Kultury

adw. Halina Car

Zastępca Kierownika Szkolenia ds. aplikantów adwokackich

adw. Marek Karczmarzyk


Przewodniczący Komisji Turystyki i Komisji Historycznej

adw. Wojciech Dereziński

Przewodniczący zespołu skarg i wniosków

adw. Roman Mirecki

 

Referat skarg i wniosków

adw. Wojciech Babicki

 

adw. Tomasz Kopoczyński

 

adw. Henryk Lipski

 

adw. Włodzimierz Wolański

 

 2001 - 2003 

Dziekan

adw. Jerzy Lipski

Wicedziekan

adw. Włodzimierz Wolański

Sekretarz

adw. Joanna Abramowicz

Skarbnik

adw. Joanna Kowalska

Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Mieczysław Hebel

Przewodniczący Komisji Turystyki

adw. Wojciech Dereziński

Kierownik Szkolenia

adw. Andrzej Drania

Przewodniczący zespołu skarg i wniosków

adw. Roman Mirecki

Referat skarg i wniosków

adw. Jerzy Glanc

 

adw. Krzysztof Kanty

 

adw. Andrzej Koziołkiewicz

 

adw. Lech Toporek

 

adw. Andrzej Zwara