Arbitrzy


Rozstrzyganiem sporów zajmuje się Zespół orzekający składający się z bezstronnych i niezależnych arbitrów. Strony mogą powołać na arbitra osobę wybraną spośród osób wpisanych na listę arbitrów przez Sąd Arbitrażowy, która obecnie obejmuje 25 osób:

 

 1. Adw. Adam Mróz
 2. Adw. Maciej Śledź
 3. Adw. Przemysław Mogiełka
 4. Adw. Michał Majkowski
 5. Adw. Mieczysław Balicki
 6. Adw. Anna Koziołkiewicz - Kozak
 7. Adw. Sławomir Koroluk
 8. Adw. Agata Wolińska- Umschaden
 9. Adw. Krzysztof Woliński
 10. Adw. Wojciech Babicki
 11. Adw. Sławomir Bąkowski
 12. Adw. Jerzy Glanc
 13. Adw. Marek Kotlarz
 14. Adw. Tomasz Kopoczyński
 15. Adw. Janusz Kruczek
 16. Adw. Andrzej Pela
 17. Adw. Adam Przała
 18. Adw. Jacek Rochowicz
 19. Adw. Barbara Ratnicka Kiczka
 20. Adw. Piotr Schulz
 21. Adw. Bolesław Seneszyn
 22. Adw. Zdzisław Trzebicki
 23. Adw. Zbigniew Wensker
 24. Adw. Mariusz Zabłotny
 25. Adw. Andrzej Zwara