Plan zajęć

Pierszy rok aplikacji adwokackiej 
(zmiany pojawiają sie do 12 godzin od wprowadzenia w e-dzienniku)

Pobierz kalendarz

Drugi rok aplikacji adwokackiej 
(zmiany pojawiają sie do 12 godzin od wprowadzenia w e-dzienniku)

 

Pobierz kalendarz

Trzeci rok aplikacji adwokackiej 
(zmiany pojawiają sie do 12 godzin od wprowadzenia w e-dzienniku)

Pobierz kalendarz