XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rejs Adwokatów po Jezioraku im. adw. Marii Budzanowskiej

Wydarzenie

Kiedy: 2022-06-02 - 2022-06-05

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha, przy udziale b. Prezesa NRA, Prezesa Biblioteki Palestry adw. Andrzeja Zwary po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Jubileuszowym, XXX Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku, który odbędzie się w dniach 02-05 czerwca 2022r.

Rejs w tym roku, po Jezioraku, jest rejsem jubileuszowym. Pierwszy rejs odbył się w 1978 roku i jego pomysłodawcą, organizatorem oraz komandorem był adwokat Konrad Urbanowicz z Olsztyna.

Organizatorzy rejsu zapraszają wszystkich żeglarzy , motorowodniaków, osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa, do uczestnictwa w jubileuszowym rejsie. Ze swojej strony będziemy chcieli zapewnić Państwu świetny wypoczynek , wiele emocji na wodzie i lądzie oraz godnie przyjąć Państwa na naszym terenie.

Jednocześnie dziękujemy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za coroczne udzielanie dotacji finansowej na organizację rejsów, bez której absolutnie impreza ta nie mogłaby się odbyć. Do organizacji rejsu po raz pierwszy włączyła się Biblioteka Palestry, pod przewodnictwem b. Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, który w ramach rejsu zaproponuje spotkania naukowe. O ufundowanie nagród dla uczestników poprosiliśmy , jak co roku firmę Bi-Es Uroda w Kamieniu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer i Beck , Firmę Dominik Pawlikowski ,Starostwo Powiatowe w Iławie , Burmistrza Miasta Iławy oraz Wójta Gminy Iława .

Pierwszego dnia rejsu w Mazurskim Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdźówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie ziemnym oraz zawody wędkarskie. 

Za przeprowadzenie rejsu odpowiedzialni są:
adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn
adw. Marek Skrzeczkowski
adw. Ryszard Afeltowicz
Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy,
odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat oraz imprez sportowych

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach 02-05 czerwca 2022r Koszt uczestnictwa w wysokości niezmiennej , od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 300 zł. / wpisowe płatne na rachunek bankowy , adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 77 1240 1604 1111 0000 1378 6643 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2022” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022r , dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem (załączonym poniżej), najlepiej mailowo przesłać na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych personaliów , adresu zamieszkania i PESEL oraz danych sternika jachtu na którym będzie uczestnik pływał. ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia). W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 15 maja 2022r roku wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie , udział w imprezach towarzyskich, Balu Komandorskiego, ubezpieczenie NW ,ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz koszulki i pamiątki z rejsu. Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia ,kaucje , płatne
bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem ,iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC. Organizatorzy mają gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane właścicielom w nienagannym stanie . Niestety dotychczas w wielu przypadkach były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów. W Iławie funkcjonuje dużo wypożyczalni, które mogą wynająć jachty za pośrednictwem internetu.

W przypadku problemów z wynajęciem jachtów proszę o kontaktowanie się z adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 ) , Andrzejem Szydzikiem ,( tel. 502-090-893), adw. Wojciechem Kozielskim ( tel. 667- 935-300), adw. Maciejem Skrzeczkowskim ( tel. 609-843-248) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu ,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi ,
który powinien dostosować się do obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa na wodzie oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.
Rejs i organizowane w jego ramach regaty oraz imprezy sportowe
poprowadzi Dyrektor Rejsu Andrzej Szydzik .

PLAN REJSU :

01 czerwca 2022 (środa)

uczestnicy rejsu indywidualnie pobierają
wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.
Zakwaterowanie w czasie całego rejsu uczestnicy organizują sobie we
własnym zakresie.

02 czerwca 2022 (czwartek)

uczestnicy przybywają do Portu Iława przy
ul. Chodkiewicza 5 ( Uwaga! Proszę nie pomylić z Portem 110) , gdzie
będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu .
godz. 10.00- powitanie uczestników rejsu ,
godz. 11.00 odprawa sterników oraz wydawanie koszulek rejsowych i
pamiątek z rejsu, związanych z naszym regionem.
godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jaźdźówek - Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak.
godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jaźdźówkach
godz. 17.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej , tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie dla chętnych.
godz 19-20 kolacja grillowa
godz. 20 pozostaniemy w klimacie żeglarskim i biesiadnym- występ zespołu szantowego „Sztywny Rumpel”

Uwaga –istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny koszt
w Centrum Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach nr kontaktowy 622-
227-843, z podaniem informacji o udziale w rejsie adres mail:
biuro@mcawgerczak

03 czerwca 2022 ( piątek)
Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 8-10.-
godz. 11.00- odbędzie się odprawa sterników - (pierwszy etap regat)
godz.12.00 –regaty - (pierwszy etap), regaty długodystansowe , odbędą
się na odcinku Jażdżówki- Siemiany
godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek,
degustacja wędzonych ryb świeża wędzona sielawa , Restauracja
„Cykada”
godz. 20.00 bal dziekańsko-komandorski ( stroje obowiązkowe
żeglarskie) dyskotekę poprowadzi wieloletni nasz przyjaciel Leszek
Teofilak.


04 czerwca 2022 ( sobota) Siemiany
w godz.8-10- śniadanie
godz. 11.00 odprawa sterników
godz.11.30 –regaty (drugi etap ), regaty odbędą się w okolicy wyspy Lipowa w Siemianach
godz. 15-16– przypływamy do portu w Siemianach, gdzie czeka na nas ciepły posiłek
godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych , wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu i najsympatyczniejszej uczestniczki , kolacja grillowa, zakończenie XXX Rejsu Adwokackiego.

05 czerwca 2022r ( niedziela)
w godz.8.00-10.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy .
Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz
niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dziekan ORA
Olsztyn
adw. Andrzej Kozielski adw. Stefan Salamon

Kategoria: ORA 

Kalendarz

<

sierpień 2022

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły