VIII Konferencja Naukowa PIA ,,Prawo Energetyczne"

Wydarzenie

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG
Kiedy: 2023-11-09 - 2023-11-09

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tegoroczna konferencja kontynuuje misję poprzednich edycji, a jej celem jest zapewnienie przestrzeni dla spotkania naukowego i integracji pomiędzy praktykami a teoretykami prawa, badaczami akademickimi oraz przedstawicielami branży energetycznej. 

W tym roku, odwołując się do 26. rocznicy uchwalenia polskiej ustawy o prawie energetycznym, mamy nadzieję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko pojętego prawa energetycznego oraz do podjęcia dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce. Proponowane przez organizatorów obszary tematyczne koncentrują się wokół zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego Państwa, energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii oraz - z racji miejsca obrad, które będą odbywały się nad Zatoką Gdańską - morskiej energetyki wiatrowej.

Przyjętym przez nas zwyczajem jest, że każdy z zaproszonych Prelegentów przedstawi w formie referatu rezultaty własnych badań. Chcąc zachować zarazem dobrą, humanistyczną tradycję intelektualnej rozmowy, po każdym panelu sesji wystąpień indywidualnych, zapraszamy do dyskusji wszystkich panelistów, jak i uczestników konferencji.

Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie Państwo w załączeniu.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej (zakładka: Konferencje Naukowe PIA) oraz profilu FB Konferencji (LINK)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

SSO dr Dominika Wetoszka
adw. Anna Bober-Kotarbińska
adw. Małgorzata Głódkowska
adw. Dominik Maniszewski

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA