Pomorska Izba Adwokacka

Wpis na listę aplikantów

Aktualność

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2020 roku mają obowiązek złożenia

 

do dnia 25.10.2019 r.

 

Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej
ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15
80-280 Gdańsk

 

następujących dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę aplikantów ,

 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego 
  ( wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web )

 3. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

 4. oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),

 5. oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,

 6. wniosku o wydanie legitymacji aplikanckiej (z przyklejonym zdjęciem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 29,60 zł 
  tytuł opłaty : (Imię i nazwisko) – opłata za legitymację aplikancką
  Na konto Pomorskiej Izby Adwokackiej 
  nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

 

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

Osobą które nie złożą wniosku o przydzielenie patrona z promesą do dnia 30 listopada 2019 przydzielony zostanie patron z urzędu.

Wnioski o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do dnia 13 grudnia 2019 r.

Wnioski kancelarii o uiszczenie opłaty za aplikanta  przyjmujemy do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

DRUKI

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

październik 2019

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły