Pomorska Izba Adwokacka

Wpis na listę aplikantów - aktualizacja

Aktualność
Wpis na listę aplikantów - aktualizacja

Osoby rozpoczynające aplikację od 1 stycznia 2021 roku proszone są o


wysłanie za pośrednictwem poczty polskiej
 
do dnia 21.10.2020 roku

na adres


Pomorskiej Izby Adwokackiej
ul. Chlebnicka 48/51
80-830Gdańsk


 lub w wyjątkowych sytuacjach złożenie osobiście pod powyższym adresem

następujących dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę aplikantów 
 2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem
 3. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),
 4. oświadczenie aplikanta o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze),
 5. oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim lub kserokopii dyplomu,
 6. wniosku o wydanie legitymacji aplikanckiej (z przyklejonym zdjęciem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 91,02 zł 
  tytuł opłaty : (Imię i nazwisko) – opłata za legitymację aplikancką
  Na konto Pomorskiej Izby Adwokackiej 
  nr: 17 1020 1811 0000 0302 0015 3767

 

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zamianę np. skrócony odpis aktu małżeństwa oraz decyzji o zmianie nazwiska.

Osobą które nie złożą wniosku o przydzielenie patrona z promesą do dnia  30 listopada 2020 przydzielony zostanie patron z urzędu.

Wnioski o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do dnia 11 grudnia 2020 r.

Wnioski o uiszczenie opłaty za aplikanta,   składane przez Kancelarie Adwokackie  przyjmujemy do dnia 11 grudnia 2020 r.

 

DRUKI

 

Kategoria: Aplikanci  ORA 

Kalendarz

<

październik 2020

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły