Pomorska Izba Adwokacka

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 18-21 maja 2021 r. egzaminem adwokackim.

Aktualność

 

 

Lista dokumentów, dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów PIA w Gdańsku, w związku z przeprowadzonym w dniach 18-21 maja 2021 r. egzaminem adwokackim.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 15 sierpnia 2021 r 
Pokój 303, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk

W godzinach 9:00 – 15:00

(Jednocześnie informujemy, że dział aplikacji adwokackiej PIA w Gdańsku przekaże do ORA Gdańsk dokumenty, które znajdują się w aktach aplikanckich tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, protokół złożenia ślubowania, zaświadczenie o odbyciu aplikacji).

 

1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
3. życiorys
4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - jednocześnie Departament wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem.
6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych, -oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię
7. uchwała o otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego - oryginał albo urzędowo poświadczona kopia (w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu na mocy uchwały Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, dodatkowo odpis odwołania oraz uchwały o uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu),
8. 2 zdjęcia (kolorowa fotografia o wymiarach: 3,5cm x 4,5 cm, fotografia kolorowa w standardzie dowodu osobistego lub paszportowego)
9. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji adwokackiej,
10. protokół złożenia ślubowania przez aplikanta adwokackiego.
11. ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
12. oświadczenie, że nie było prowadzone postępowanie dyscyplinarne lub karne.
13. w przypadku, gdy wobec aplikanta adwokackiego prowadzone było postępowanie dyscyplinarne - również informacji o przedmiocie oraz stanic tego postępowania.

 

 

Adw. Krystian Dzięgielewski

Kategoria: Komunikaty Sekretarza 

Kalendarz

<

lipiec 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
28 29 30 1

zamknij

Wydarzenia 01.07.2021

2 3 4
5 6 7 8 9 10

zamknij

Wydarzenia 10.07.2021

11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły