LEGAL ENGLISH

Aktualność
LEGAL ENGLISH

LEGAL ENGLISH

 

Kurs języka angielskiego

prawniczego dla adwokatów i

aplikantów adwokackich

 

Aleksandra Kowalska (adwokat, solicitor)

www.europeanlawyerinlondon.com

 

Kurs obejmuje pięć dwugodzinnych spotkań (2 x 45 minut)

w trzech grupach 20-osobowych, w semestrze zimowym: od października do grudnia 2021 roku.

 

Zajęcia będą odbywać się w grupach na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim na platformie zoom.

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Kowalska (adwokat, solicitor). Zapisy na zajęcia przyjmowane są w drodze mailowej.

 

Proszę o wysłanie zgłoszenia na adres:

alex@europeanlawyerinlondon.com

W treści maila proszę podać:

- imię i nazwisko

- adwokat/aplikant adwokacki

- poziom średnio-zaawansowany (B1+) lub zaawansowany (C1+)

- wybór grupy (terminy poniżej)

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

www.europeanlawyerinlondon.com

 

PLAN KURSU

I spotkanie: Wstęp do systemu prawa angielskiego - zawody prawnicze

(Solicitor, Barrister), struktura sądów, praktyka prawnicza.

 

BLOK CYWILNY

II spotkanie: Prawo cywilne - strony postępowania, podstawowe pojęcia w

prawie cywilnym.

III spotkanie: Sprawa cywilna: spotkanie z klientem, korespondencja z

klientem, sądami i stronami postępowania.

BLOK KARNY

IV spotkanie: Prawo karne - strony postępowania, podstawowe pojęcia w

prawie karnym.

V spotkanie: Sprawa karna: spotkanie z klientem, korespondencja z

klientem, sądami i stronami postępowania.

 

TERMINY

I GRUPA: poniedziałki godz. 18:00 - 19:30 start 11.10.2021

zajęcia 11.10, 25.10, 08.11, 15.11, 22.11

II GRUPA: czwartki godz. 18:00 - 19:30 start 21.10.2021

zajęcia 21.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11

III GRUPA: soboty godz. 11:00 - 12:30 start 06.11.2021

zajęcia 06.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12

Kategoria: Komisja ds. współpracy zagranicznej 2021