Konkurs na wystąpienie podczas panelu dla aplikantów, doktorantów i studentów

Aktualność
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
 
informujemy, że termin na składania abstraktów oraz kart zgłoszeniowych dla osób zainteresowanych wystąpieniem w panelu dla aplikantów, doktorantów i studentów podczas VI Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo rodzinne” został przedłużony do 20 października 2021 r.
 
Nowy termin – 20 października 2021 r.
 
UCZESTNICTWO CZYNNE
Aplikanci, studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas Konferencji proszeni się o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com
 
Regulamin konkursu dostępny poniżej.
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 29 października 2021 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 
Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 18 listopada 2021 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.
 
UCZESTNICTWO BIERNE
Aplikantów, studentów i doktorantów zainteresowanych uczestnictwem biernym w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów Konferencji zapraszamy dnia 18 listopada 2021 roku do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni do Sali nr 126 (mała aula, I piętro).
 
 
 
Kategoria: VI Konferencja Naukowa PIA