Zasady doręczenia wydawnictwa Palestra

Aktualność

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Decyzją Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, od stycznia 2022 roku Redakcja Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra" będzie mogła pobierać wykazy osób otrzymujących kolejne numery miesięcznika jedynie z systemu e-SOA. Tylko dane (niezbędne do doręczenia, nośnik pisma i adres wysyłkowy) zawarte w systemie będą obowiązywały przy wysyłce numerów „Palestry". Wszelkie inne formy komunikowania Redakcji przez Izby wykazów adwokatów otrzymujących formę papierową przestają odtąd funkcjonować.

Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że na starcie następuje „wyzerowanie" danych, co oznacza nie tylko to, że domyślną formą dostarczania pisma staje się wersja elektroniczna, ale zarazem, że brak w e- SOA adresu e-mail danego członka Izby przy jednoczesnym braku wyraźnej jego deklaracji iż zamawia wersję papierową, spowoduje że dana osoba w ogóle przestanie otrzymywać „Palestrę" w jakiejkolwiek postaci i stan ten potrwa aż do momentu wprowadzenia przez Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej odpowiedniej indywidualnej zmiany w systemie. Innymi słowy aktualizowanie danych adresowych w programie kolportażowym redakcji odbywać się będzie wyłącznie z bazy e-SOA.

Można przypuszczać, że część Koleżanek i Kolegów adwokatów, zwłaszcza tych nienależących do młodszego pokolenia i nieposługujących się swobodnie elektronicznymi formami przekazu, może przeoczyć dość krótki (od 10 do 25 stycznia 2022 r. ) termin zadeklarowania w macierzystej Izbie swych preferencji co do formy pisma i tym sposobem na pewien czas wypaść z grona Czytelników.

W imieniu Redakcji zwracam się zatem do Pana Dziekana z apelem o dołożenie wszelkich starań, by informacja o ankiecie przeprowadzanej poprzez e-SOA dotarła na czas do wszystkich Koleżanek i Kolegów, a pracownicy Biura kierowanej przez Pana Okręgowej Rady Adwokackiej udzielali - odpowiednio wcześnie i w miarę znanych im potrzeb samorzutnie - niezbędnego wsparcia technicznego tym zwłaszcza osobom, które mogłyby doznać trudności w samodzielnym, terminowym dochowaniu formalności niezbędnych do nieprzerwanego otrzymywania „Palestry".

Jeżeli Izba z jakiejkolwiek przyczyny nie zechce przeprowadzać ankiety na temat preferowanej formy otrzymywania pisma poprzez e-SOA, może zebrać konieczne dane w dowolny sposób i samodzielnie wprowadzić je do systemu e-SOA - przed dniem 25 stycznia 2022 r. Wprowadzone w ten sposób przez Biuro ORA do systemu kompletne dane, również będą możliwe do pobrania przez redakcję do wysyłki numerów „Palestry".

Pismo „Palestra", o 110-letniej tradycji istnienia, jest wizytówką polskiej adwokatury, częścią jej zbiorowej tożsamości. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby miesięcznik stawał się coraz bardziej interesujący, przy jednoczesnym utrzymaniu formalnych cech pisma naukowego - udało się zresztą ostatnio podwoić punktację na oficjalnej ministerialnej liście takich czasopism.

Każdy Czytelnik jest dla nas ważny!

 

/ skan /

Kategoria: ORA 

Kalendarz

<

styczeń 2022

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły