Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy - юридична допомога громадянам України

Aktualność

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Pomorska Izba Adwokacka  w Gdańsku powołała

adw. Adriane Duks-Taniewską (kancelaria@duks.pl nr tel. 602 711 486) oraz
adw. Antoniego Koprowskiego (antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl nr tel. 502 031 149)

na stanowiska koordynatorów nieodpłatnej pomocy prawnej  obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Działania pomocowe zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb obywateli Ukrainy. Prosimy o kontakt zarówno adwokatów i aplikantów adwokackich chcących nieść pomoc , jak i przede wszystkim obywateli Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi. Pomożemy !

 

Шановні Пані та Панове!

Повідомляємо, що Поморська Aдвокатська Палата в Гданську призначила

адвоката Адріану Дукс-Танєвску (kancelaria@duks.pl, номер телефону: 602 711 486) та
адвоката Антонія Копровскі (antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl, номер телефону: 502 031 149)

на посади координаторів безоплатної правової допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. Правова допомога буде надаватись відповідно до індивідуальних потреб громадян України. Просимо, щоб з нами зв’язались адвокати та адвокати-стажисти [адвокатські апліканти, pol. aplikanci adwokaccy], які теж бажають допомогти, і в першу чергу, щоб звертались громадяни України, які постраждали від воєнних дій. Ми допоможемо! 

Поморська Aдвокатська Палата в Гданську”

Kategoria: Aplikanci  ORA  Komisja ds. współpracy zagranicznej 2021