Kurs LEGAL ENGLISH

Aktualność

LEGAL ENGLISH

 

Kurs języka angielskiego

prawniczego dla adwokatów i

aplikantów adwokackich

 

Aleksandra Kowalska (adwokat, solicitor)

www.europeanlawyerinlondon.com

 

Kurs obejmuje pięć dwugodzinnych spotkań (2 x 45 minut)

w grupach 20-osobowych. Startuje od września 2022 roku

 

KURS LEGAL ENGLISH II - kurs, dla osób, które ukończyły pierwszą część kursu.

KURS LEGAL ENGLISH I - powtórka kursu LEGAL ENGLISH dla nowych uczestników.

 

Zajęcia będą odbywać się w grupach na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim na platformie zoom.

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Kowalska (adwokat, solicitor). Zapisy na zajęcia przyjmowane są w drodze mailowej.

 

Proszę o wysłanie zgłoszenia do dnia 15 sierpnia 2022 roku na adres:

alex@europeanlawyerinlondon.com

W treści maila proszę podać:

- imię i nazwisko

- adwokat/aplikant adwokacki

- poziom średnio-zaawansowany (B1+) lub zaawansowany (C1+)

- wybór kursu (LEGAL ENGLISH I lub II)

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

PLAN KURSU LEGAL ENGLISH I

I spotkanie: Wstęp do systemu prawa angielskiego - zawody prawnicze

(Solicitor, Barrister), struktura sądów, praktyka prawnicza.

BLOK CYWILNY

II spotkanie: Prawo cywilne - strony postępowania, podstawowe pojęcia w

prawie cywilnym.

III spotkanie: Sprawa cywilna: spotkanie z klientem, korespondencja z

klientem, sądami i stronami postępowania.

BLOK KARNY

IV spotkanie: Prawo karne - strony postępowania, podstawowe pojęcia w

prawie karnym.

V spotkanie: Sprawa karna: spotkanie z klientem, korespondencja z

klientem, sądami i stronami postępowania.

 

Kategoria: Aplikanci  ORA  Komisja ds. współpracy zagranicznej 2021