Ś.p. prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Aktualność

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

z ogromym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Tadeusza Maciejewskiego, wieloletniego kierownika Katedry Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wychowawcy wielu pokoleń prawników, w tym adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Adw. Dariuszowi Maciejewskiemu, Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 26 listopada 2022 r. (sobota), o godz. 09:30, w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku i połączona będzie ze wspomnieniem Zmarłego. 

Kondukt żałobny wyruszy o godz. 12:00 sprzed bramy głównej cmentarza Centralnego “Srebrzysko”.

Kategoria: ORA