12. Charytatywny Bal z Sercem

Aktualność

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy do wsparcia 12. Charytatywnego Balu z Sercem, organizowanego przez Fundację Hospicyjną 20 maja 2023 roku godz. 18:30 w niepowtarzalnej przestrzeni 34. piętra wieżowca Olivia Star, z którego roztacza się unikatowy widok na Trójmiasto i Zatokę Gdańską.

Stało się zwyczajem, że patronat nad każdym balem obejmuje korpus dyplomatyczny innego państwa. Tegoroczne wydarzenie będzie związane z kulturą i tradycją mołdawską. Zaczarujmy ociągającą się wiosnę wybuchem dobra płynącego prosto z serca, by wspólnie z nami obudziła nadzieję i nową energię do ciągłej pracy nad zmianą rzeczywistości wokół.

Dochód z Balu zostanie przeznaczony na wsparcie wyposażenia i uruchomienia działalności Centrum Opieki Wytchnieniowej. Skieruje ono swoją pomoc do kilkuset rodzin rocznie. To nowe przedsięwzięcie Fundacji Hospicyjnej, która każdego roku otacza troskliwą opieką 2000 osób - pacjentów Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC i ich rodziny oraz dzieci i dorosłych po stracie najbliższych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Mołdawii w Warszawie oraz Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Gdańsku. Ponadto patronatu honorowego udzielili: Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce, Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club,  Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, Prezydent i Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza oraz Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej.

Bal poprowadzi Maciej Miecznikowski, na fletni Pana zagra Dumitru Harea, do tańca zagra Riverboat Ramblers Swing Orchestra, o menu zadba Tomasz Sosnowski, szef kuchni Olivia Star Top.

Koszt udziału w tym Balu to 600,00 zł za osobę , ale dla Adwokatów i Aplikantów Adwokackich będzie dofinansowanie z budżetu Komisji Pro Bono w wysokości 300,00 zł na
osobę. Bilet wstępu na Bal będzie cegiełką wyposażenia i uruchomienia działalności Centrum Opieki Wytchnieniowej.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy:
wioletta.Kazimierczyk@adwokatura.pl

do dnia 09 maja 2023 r. wraz z uiszczeniem wpłaty na konto 03 1020 1811 0000 0202 0261 4279 tytułem „12 Bal z Sercem”.

Dla członków naszej Izby przewidziano 10 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Przewodnicząca Komisji Pro Bono
    Adw. Wioletta Kazimierczyk

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA