Zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka w Kartuzach

Aktualność

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

zbliża się 1 czerwca i z okazji Dnia Dziecka chcemy dotrzeć bezpośrednio do dzieci przebywających w Domu Dziecka w Kartuzach, gdzie aktualnie przebywa 12-tu wychowanków.

 W związku z tym prosimy o udział w akcji organizowanej przez Komisję Pro Bono i Socjalną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej poprzez:

wsparcie finansowedo puszek znajdujących się w Pokojach Adwokackich bądź

wpłaty na rachunek bankowy ORA Gdańsk o numerze
PKO BP 03 1020 1811 0000 0202 0261 4279 z dopiskiem „Dzień Dziecka”.

Za zebraną kwotę zostaną zakupione wymarzone upominki dla dzieci ( zabawki, odzież).

Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy! 

Przewodnicząca Komisji Pro Bono i Socjalnej

adw.Wioletta Kazimierczyk

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA