Śp. adw. Jerzy Zięba

Aktualność

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

 z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci adw. Jerzego Zięby, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, cenionego adwokata, od wielu lat zaangażowanego w życie samorządu adwokackiego. 

 Pan Mecenas był twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, należał także do Kolegium Redakcyjnego czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. Znany z miłości do sportu, propagator sportowej integracji w Adwokaturze. Od 2004 roku wybierany na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, w NRA pełnił funkcję członka Prezydium NRA. Uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2008 roku. 

Dziekan oraz Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku składają Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA