Wykłady szkoleniowe w Elblągu (jesień 2023) - Prawo zamówień publicznych

Aktualność

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

wraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku serdecznie zapraszamy adwokatów i aplikantów adwokackich na wykłady szkoleniowe organizowane w Elblągu.

Proponujemy cykl 3 wykładów w terminach niżej podanych na temat praktycznych aspektów zamówień publicznych po uchwaleniu w dniu 11 września 2019r ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykłady prowadzić będzie wieloletni wykładowca OIRP w Warszawie i Olsztynie Pani Iwona Bendorf-Bundorf, specjalista z zakresu stosowania ustawy.

Wykłady odbywać się będą w Bibliotece Elbląskiej im C. Norwida, przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu w
następujących terminach:

w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 16:00 do 18:00 - część I.

w dniu 19 października 2023 roku o godzinie 16:00 do 18:00 - część II.

w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 16:00 do 18:00 - część III.

Serdecznie zapraszamy!

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA