Informacja o e-Doręczeniach

Aktualność

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Od 10 grudnia 2023 adwokaci - podobnie jak radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi i notariusze - będą zobowiązani do komunikowania się z podmiotami publicznymi przez skrzynkę do e-Doręczeń (za wyjątkiem komunikacji z sądami, komornikami, prokuraturą, organami ścigania, służby więziennej – w tych przypadkach wprowadzenie e-Doręczeń z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej planowane jest na 1 października 2029 r.).

Naczelna Rada Adwokacna w listopadzie br. udostępni Państwu materiały instruktażowe – nagrania szkoleń oraz instrukcje w formie e-booka. 

- Na stronie e-Palestry po 15 listopada br. dostępne będą nagrania z webinarów;

- Materiały będą rozpowszechniane poprzez kanały Adwokatury, takie jak mailing i komunikaty w Panelu Adwokata. O datach i miejscach publikacji będziemy Państwa informować.

Podstawowe i potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.gov.pl/web/e-doreczenia/najwazniejsze-informacje-dla-zawodow-zaufania-publicznego

oraz na stronie:

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/informacja-o-e-doreczeniach/

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: ORA