Mikołaj w Domu Dziecka

Aktualność

Drogie Koleżanki i Koledzy,

zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Święty Mikołaj reprezentowany przez Pomorską Izbę Adwokacką chciałby dotrzeć bezpośrednio do dzieci przebywających w Domu Dziecka w Kartuzach.

W związku z tym proszę o udział w akcji poprzez wsparcie finansowe do puszek znajdujących się w Pokojach Adwokackich bądź wpłaty na konto ORA w Gdańsku PKO BP 03 1020 1811 0000 0202 0261 4279 z dopiskiem „Mikołaj w Domu Dziecka”.

Za zebraną kwotę zostaną zakupione vochery do jednej z Galerii , gdzie dzieci same będą mogły sobie dokonać zakupu wymarzonych prezentów. Zostaliśmy zaproszeni przez Dzieci na koncert „Oddajemy serca muzyce”, który odbędzie się 22 listopada 2023 r. i w tym dniu wręczymy upominki.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udział w akcji do dnia 20 listopada 2023 roku (poniedziałek).

Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy!!!

Przewodnicząca Komisji Pro Bono i Socjalnej
adw.Wioletta Kazimierczyk

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA