Komisja do spraw Komunikacji i Relacji Zewnętrznych

Celem działania Komisji do spraw Komunikacji i Relacji Zewnętrznychj przy ORA w Gdańsku jest wzmocnienie wizerunku zarówno Pomorskiej Izby Adwokackiej jak i jej członków - adwokatów, poprzez:

  • Pokazanie samorządu jako korporacji dbającej o wysoki poziom etyczny i profesjonalny adwokatów
  • Propagowanie działalności edukacji prawnej Pomorskiej Izby Adwokackiej (programy “Adwokat Przydaje się w życiu”, Europejski Dzień Prawnika)
  • Pokazanie adwokatów jako profesjonalistów pomagających klientom w rozwiązywaniu ich problemów
  • Powiadamianie mediów o wydarzeniach izbowych tj. konferencje naukowe, akcje edukacyjne i społeczne, projekty przygotowane i prowadzone przez inne Komisje przy ORA
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, komunikatów dla mediów, wywiadów, konferencji prasowych
  • Informowanie o patronatach medialnych i honorowych, którymi obejmowane będą wydarzenia izbowe
  • Przygotowywanie komentarzy prawnych dla mediów dotyczących tematów najbardziej interesujących opinię publiczną i dziennikarzy
  • Zorganizowanie spotkania z redaktorami naczelnymi regionalnych mediów celem przygotowania przyszłej współpracy

Przewodniczący
adw. Jan Suchanek

Członkowie
adw. Małgorzata Głódkowska
adw. Krystian Dzięgielewski
adw. Agnieszka Kapała-Sokalska
adw. Julita Marzec
apl. adw. Olga Lewicka

Administrator Strony Pomorskiej Izby Adwokackiej
adw. Małgorzata Głódkowska
m.glodkowska@gmail.com
(od czerwca 2021 - obecnie)

Administrator Facebook i Instagram:
adw. Małgorzata Głódkowska 
m.glodkowska@gmail.com
(od czerwca 2021 - obecnie)