Pomorska Izba Adwokacka

Komisja Szkolenia Adwokatów

Komisja Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku


Cele i zadania Komisji:

Okręgowa Rada Adwokacka zobowiązana jest czuwać nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego przez Członków Izby zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”. Celem Komisji Doskonalenia Zawodowego jest bieżąca realizacja zadań i wsparcie Okręgowej Rady Adwokackiej w tym zakresie.
Komisja zajmuje się przede wszystkim organizacją szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych umożliwiających adwokatom podnoszenie kwalifikacji z różnych dziedzin prawa oraz nauk pokrewnych. Komisja zapewnia różnorodność tematyki szkoleniowej i podnoszenie kwalifikacji Członków Izby także w zakresie praktyki oraz zasad stosowania i wykładni prawa.
Komisji czuwa ponadto nad wykonaniem obowiązku doskonalenia zawodowego przez Członków Izby poprzez coroczną weryfikację sprawozdań adwokatów z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Więcej informacji na temat obowiązku szkoleniowego adwokatów dostępnych jest tutaj.

Do bieżących zadań Komisji należy:

1. opracowywanie tematyki szkoleń;
2. układanie harmonogramu szkoleń;
3. organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych;
4. zapewnienie przeprowadzenia szkoleń przez specjalistów z danej dziedziny wiedzy;
5. kontakt z członkami Izby w zakresie organizacji szkoleń i wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego;
6. weryfikacja sprawozdań adwokatów z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego;
7. sporządzanie sprawozdań do Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zorganizowanych przez Izbę w danym roku kalendarzowym szkoleń, w szczególności osób prowadzących zajęcia, tematów zajęć oraz liczby uczestników;
8. przedkładanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej corocznej informacji o podjętych przez Izbę działaniach dyscyplinujących, dotyczących stwierdzonych uchybień w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków Izby w poprzednim roku kalendarzowym.

Skład Komisji:

1. Adw. Dariusz Maciejewski – Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego
Kontakt: tel. +48 663 137 990, e-mail: kierownikdoskonalenia@adwokatura.gdansk.pl
2. Adw. Łukasz Niedziela – Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego
3. Adw. Krzysztof Woliński – Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego

Kalendarz

<

marzec 2021

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły