Komisja Pomocy Pro Bono i Socjalna

Cele Komisji Pro Bono:

I.      udzielanie pomocy prawnej pro bono;

II.    koordynacja działalności pro bono   adwokatów i aplikantów adwokackich z Pomorskiej Izby Adwokackiej;

III.  współpraca z podmiotami  świadczącymi pomoc społeczną,

IV.  współpraca z organizacjami stojącymi na straży praw zwierząt;

V.     organizacją konkursu  ,,Adwokat Pro Bono”, których laureatami zostaną adwokaci udzielający  pomocy prawnej  pro bono osobom fizycznym, organizacjom  społecznym, instytucjom publicznym, kościołom, związkom wyznaniowym, uchodźcom, repatriantom lub osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi;

VI.  bieżący monitoring mediów w celu uzyskiwania informacji na temat ofiar przestępstw oraz wypadków losowych;

VII.współpraca z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki w szczególności w zakresie organizowania zbiórek w trakcie wydarzeń sportowych i kulturalnych;

 

Informacje medialne:

https://gdansk.tvp.pl/28884536/zbiorka-pieniedzy-na-pomoc-dla-mieszkancow-aleppo-w-syrii

 http://gdansk.tvp.pl/27071634/24092016-1830  (min. 16.50)

Przewodnicząca : adw. Wioletta Kazimierczyk