Konferencja Naukowa Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień

Konferencja

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG (Audytorium A)
Kiedy: 2018-06-16


   Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej wspólnie przez Katedry Prawa Handlowego
i Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogólnokrajowej konferencji pt. „Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień”. W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić formom oraz skutkom sprzedaży składników majątkowych upadłego dłużnika. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniu 16 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zważywszy na istotne skutki społeczne, ekonomiczne i prawne sprzedaży składników majątkowych dłużnika po ogłoszeniu jego upadłości wydaje się celowym zorganizowanie konferencji, pozwalającej na zaprezentowanie i przedyskutowanie najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem regulacji prawnych umożliwiających realizację zasady jak najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli,
a jeśli racjonalne względy na to pozwolą na utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika. Nie tylko celowe, ale nawet konieczne jest przeprowadzenie dyskusji i analizy proponowanych w tym obszarze zmian oraz dokonania wymiany poglądów.  

W związku z powyższym zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania udziału w konferencji na adres
e-mail:konferencjaupadlosc@prawo.ug.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2018r. oraz napisania artykułu do publikacji pokonferencyjnej także przez młodych naukowców (doktorantów i seminarzystów).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym informacje dotyczące możliwości zakwaterowania, zamieszczone będą na stronie internetowej Zjazdu: www.prawo.ug.edu.pl/konferencjaupadlosc

Zapraszamy serdecznie

Organizatorzy

 

 

GDAŃSK 16.06.2018 / WPIA / AUDYTORIUM A

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30–10:00Rejestracja Uczestników Konferencji i kawa na powitanie

10:00–10:10Uroczyste otwarcie Konferencji

 

10:10-12:00 Panel I

Moderator: dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG

10:10- 10:30 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  „Ewolucja przepisów o sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

10:30- 10:50 • dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr „Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika

10:50-11:10 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. nadzw. U Łazarskiego „Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym”11:10-11:30 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG, „Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika w porządkach prawnych wybranych państw członkowskich UE” (uwagi wynikające z projektu ACURIA)

11:30-11.50 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak „Zabezpieczenie roszczenia a wszczęcie postępowania upadłościowego

 

Dyskusja plenarna

12:10-12:30Przerwa kawowa

12:30-14:30 Panel II

Moderator: prof. dr hab. Janusz Jankowski

12:30-12:50 • dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. nadzw. US „Rola biegłego w postępowaniu upadłościowym

12:50-13:10 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. nadzw. UŚ – „Problematyka tzw. skryptów dłużnych w postępowaniu upadłościowym

13:10-13:40 • dr Patryk Filipiak „Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę faktoringu”        

13:40-13:50 • dr Piotr Gil „Ochrona wierzycieli upadłościowych a cesja wierzytelności przyszłej, powstałej po ogłoszeniu upadłości"

13:50-14:10 • mgr Monika Maśnicka – „Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre praktyki oraz bariery w czterech państwach UE (ACURIA – Assessing Courts Under Restructuring and Insolvency Activities: best practices and blockages in four EU countries)”

 

Dyskusja plenarna

14:30Zamknięcie Konferencji

14:45-15:30Obiad

16:00 – 17:00 Recital fortepianowy – dr Kordian Góra – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Więcej informacji na stronie:

http://prawo.ug.edu.pl/konferencjaupadlosc

 

 

flaga UE   Projekt ACURIA został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020)

 

 

Adw. Joanna Gręndzińska

Kalendarz

<

marzec 2023

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły