Szkolenia wewnętrzne

Harmonogram szkoleń wrzesień - grudzień 2022 r.

Szkolenia będą odbywały się on-line, na platformie ClickMeeting, zgodnie z dotychczas przyjętym i praktykowanym sposobem logowania. 

 

WRZESIEŃ

 

15 września 2022 roku godz. 17.00 – 19.00

adw. Katarzyna Racka 

,,Implementacja dyrektywy Omnibus - zmiany w ochronie konsumentów.”

20 września 2022 roku godz. 16.00 – 19.00

SSA Teresa Karczyńska-Szumilas

,,Odpowiedzialność za naruszenie dobra osobistego na gruncie odpowiedzialności deliktowej - zagadnienia wybrane.”

 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Adw. dr Karolina Muchowska-Zwara przeprowadzi dla Państwa cykl wykładów, których problematyka obejmie prawo zamówień publicznych. Wykłady będą ze sobą powiązane, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w całym, 3-etapowym cyklu szkolenia. 

Terminy wykładów z tego zakresu są następujące:

19 października 2022 r. godz. 17:00-19:00 

24 listopada 2022 r. godz. 17:00 - 19:00

30 listopada 2022 r. godz. 17:00 -19:00 

Przedmiotem wykładów będą kolejno: zagadnienia ogóle, faza wstępna – przygotowanie dokumentacji, postępowanie przed Krajową Izbą Gospodarczą, postępowanie sądowe, umowy w prawie zamówień publicznych. 

Dodatkowo w listopadzie zostanie przeprowadzony wykład:

16 listopada 2022 roku godz. 16:00-19:00

SSO Marek Skwarcow

,,Przetwarzanie przez prywatnego detektywa tzw. danych wrażliwych oraz możliwość i konsekwencje wykorzystania tak pozyskanych danych w postępowaniach rodzinnych i karnych.”

GRUDZIEŃ 

 

8 grudnia 2022 roku godz. 17:00-19:30

adw. Krystian Dzięgielewski 

,,Warsztat adwokata: Wyrok łączny.”

15 grudnia 2022 r. godz. 17:00-19:30 

adw. Agnieszka Cwalina-Kowalewska

,,Prawo holdingowe, nowelizacja KSH"

 

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje, dotyczące zasad logowania oraz uczestnictwa w wykładach:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: 

  1. kliknąć w link: https://adwokaciszkolenia.clickmeeting.com
  2. kliknąć przycisk „Dołącz” obok wybranego wykładu szkoleniowego,
  3. wypełnić formularz rejestracyjny (UWAGA: w polu imię należy wpisać imię, nazwisko i numer wpisu na listę adwokatów/aplikantów – na podstawie tych danych system będzie tworzył listę obecności na potrzeby potwierdzenia wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego; w związku z tym należy koniecznie podać kompletne dane – ich niepodanie uniemożliwi weryfikację Państwa obecności na szkoleniu),
  4. w polu e-mail wpisać aktualny adres poczty elektronicznej,
  5. w polu hasło wpisać hasło otrzymane za pośrednictwem SOA (UWAGA! od stycznia 2022 roku obowiązuje nowe hasło).
  6. kliknąć przycisk „Wejdź”.
  7. Po kliknięciu przycisku „Wejdź” zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową, na której w określonym dniu i czasie rozpocznie się transmisja wykładu szkoleniowego na żywo. 

 W szkoleniach organizowanych przez ORA w Gdańsku mogą brać udział wyłącznie członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej. Z uwagi na ochronę praw własności intelektualnej prosimy o nieujawnianie hasła dostępowego osobom trzecim bez zgody Izby, utrwalanie wykładów i wizerunku wykładowców w jakiejkolwiek formie oraz rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych.

Ścieżka dostępu do szkoleń jest niezmienna, niezależnie od tego czy odbywają się one 
w ramach Warsztatu adwokata czy w „normalnym” toku szkoleń. Korzystając ze wskazanego powyżej linku oraz hasła macie Państwo dostęp do każdego szkolenia organizowanego przez PIA (również wszelkich dodatkowych, jeśli takie byłyby ogłaszane), chyba że coś innego będzie wskazane wprost w treści odrębnego komunikatu.  

Nagrania wykładów

W każdym przypadku, w którym Wykładowca wyraża zgodę na rejestrację szkolenia, jest ono nagrywane. 

Nagrania będą publikowane na stronie YouTube (link został przesłany za pośrednictwem SOA).

Publikacja odbywa się zazwyczaj w terminie do 14 dni od przeprowadzenia wykładu. Za obejrzenie szkolenia nie są przyznawane punkty doskonalenia zawodowego. Prezentacje przekazane przez wykładowców publikowane są na SOA i dostępne są po zalogowaniu.

Kalendarz

<

wrzesień 2022

>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16

zamknij

Wydarzenia 16.09.2022

17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kliknij datę, aby zobaczyć szczegóły