Szkolenia wewnętrzne

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 

Uprzejmie informujemy, że Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego Pomorskiej Izby Adwokackiej zakończyła prace nad planem szkoleń, które odbędą się w okresie luty – czerwiec 2023 roku. 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące doskonalenia zawodowego na najbliższe miesiące.

SZKOLENIA STACJONARNE

 

16 lutego 2023 roku
godz. 16.30-19.30
Dyskurs prawniczy i jego znaczenie dla adwokatów
Szkolenie poprowadzi prof. Ewa Łętowska

 

16 marca 2023 roku
godz. 16.30 – 20.00
Szkolenie z procedury cywilnej
(temat wykładu zostanie ustalony w późniejszym terminie w zależności od postępu prac nad zmianami w procedurze cywilnej)
Szkolenie poprowadzi SSO we Wrocławiu Grzegorz Karaś

 

25 maja 2023 roku
godz. 16:30 - 20:00
Sprzedaż usług prawniczych
Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Ryszard Sowiński  

Osoby chętne, aby wziąć udział w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zapisu, dostępnego pod linkiem:
 
Informujemy, że wykład odbędzie się na Uniwersytecie WSB Merito Gdańsk - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa (Aleja Grunwaldzka 238A) w gmachu A w Sali A200 (II piętro)  i w związku z powyższym, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali, obowiązuje kolejność zgłoszeń (informacja, dotycząca zakwalifikowania Państwa do udziału
w szkoleniu zostanie wysłana w terminie do dnia 23 maja 2023 r.).

 

SZKOLENIA ON-LINE

 

22 lutego 2023 roku
godz. 17.00 - 19.00
Nowelizacja Kodeksu pracy
Szkolenie poprowadzi SSO Katarzyna Antoniewicz

 

 8 marca 2023 roku
godz. 17.00-19.00
Portal Rejestrów Sądowych w praktyce – obsługa systemu E-KRS. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu sądowym
Szkolenie poprowadzi Referendarz Sądowy Emilia Rogowska 

 

13 kwietnia 2023 roku
 
godz. 17.00-19.00
Praktyczne aspekty funkcjonowania spółki osobowej. 
Szkolenie poprowadzi r. pr. Paweł Bielski

 

26 kwietnia 2023 roku
 
godz. 17.00-19.00
 
Opodatkowanie spółek osobowych i kapitałowych.
Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Dawid Gwiazdowski

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach oraz logowania się na nie pozostają bez zmian. 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY: 

1.     kliknąć w link: https://adwokaciszkolenia.clickmeeting.com,

2.     kliknąć przycisk „Dołącz” obok wybranego wykładu szkoleniowego,

3.     wypełnić formularz rejestracyjny (UWAGA: w polu imię należy wpisać imię, nazwisko i numer wpisu na listę adwokatów/aplikantów – na podstawie tych danych system będzie tworzył listę obecności na potrzeby potwierdzenia wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego; w związku z tym należy koniecznie podać kompletne dane – ich niepodanie uniemożliwi weryfikację Państwa obecności na szkoleniu),

4.     w polu e-mail wpisać aktualny adres poczty elektronicznej,

5.     w polu hasło wpisać hasło otrzymane za pośrednictwem systemu SOA (uwaga, jest to nowe hasło na rok 2023!)

6.     kliknąć przycisk „Wejdź”.

Po kliknięciu przycisku „Wejdź” zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową, na której w określonym dniu i czasie rozpocznie się transmisja wykładu szkoleniowego na żywo. 

W szkoleniach organizowanych przez ORA Gdańsk mogą brać udział wyłącznie członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej. Z uwagi na ochronę praw własności intelektualnej prosimy o nieujawnianie hasła dostępowego osobom trzecim bez zgody Izby, nie utrwalanie wykładów i wizerunku wykładowców w jakiejkolwiek formie oraz nie rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych.

Ścieżka dostępu do szkoleń jest niezmienna, niezależnie od tego czy odbywają się one w ramach Warsztatu adwokata, Nowych technologii w praktyce prawnika czy w „normalnym” toku szkoleń. Korzystając ze wskazanego powyżej linku oraz hasła macie Państwo dostęp do każdego szkolenia organizowanego przez PIA (również wszelkich dodatkowych, jeśli takie byłyby ogłaszane), chyba że coś innego będzie wskazane wprost w treści odrębnego komunikatu.  

 

NAGRANIA WYKŁADÓW

W każdym przypadku, w którym Wykładowca wyraża zgodę na rejestrację szkolenia, będzie ono nagrywane. 

Nagrania są publikowane na stronie:  

https://youtube.com/playlist?list=PLKkdeH9A83aAWNe3BR04xX11yiAMjC3TR

 

Publikacja odbywa się zazwyczaj w terminie do 14 dni od przeprowadzenia wykładu. Za obejrzenie szkolenia nie są przyznawane punkty doskonalenia zawodowego. Prezentacje przekazane przez wykładowców publikowane są na SOA i dostępne są po zalogowaniu.  

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami, 

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego PIA