Drugie Mistrzostwa w Piłce Nożnej - Adwokatura Cup 2022

Wydarzenie

Miejsce: Łódź
Kiedy: 2022-10-01

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1 października 2022 roku odbędą się Drugie Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej – ADWOKATURA CUP 2022 – organizowane przez Komisję Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej. Turniej odbędzie się na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12. 

                Organizacji turnieju – podobnie jak w roku ubiegłym - przyświecają przede wszystkim cele integracji środowiska adwokackiego oraz współzawodnictwa opartego na zasadach koleżeństwa, jak również propagowanie większej aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród adwokatów i aplikantów adwokackich. Organizatorzy liczą na udział drużyn reprezentujących wszystkie zainteresowane izby adwokackie, zapraszając w szczególności zawodników będących adwokatami lub aplikantami adwokackimi. Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczestnictwa w turnieju, w tym wymagań stawianych uczestnikom, liczbie drużyn z każdej Izby, zasad przeprowadzenia rozgrywek i przepisów gry, znajdują się w załączniku do niniejszego maila stanowiącego regulamin zawodów.  Regulamin został również opublikowany w wersji elektronicznej na fb: https://www.facebook.com/events/392683246136358

Turniej ma charakter jednodniowy. Otwarcie odbędzie się o godzinie 9.00, a jego zakończenie, połączone z wręczeniem nagród drużynowych i indywidualnych, planowane jest na godzinę 20:00. Dla uczestników zaplanowano również obiad, który odbędzie się w trakcie turnieju. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, organizatorzy zapewniają także pomoc w dokonaniu rezerwacji miejsc noclegowych dla zawodników w dwóch hotelach różniących się kategorią cenową, w tym w hotelu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia. 

                Udział w turnieju jest bezpłatny, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z wykorzystaniem miejsc noclegowych, które leżą po stronie uczestników.

                Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji przedstawicielom właściwych komisji oraz innym zainteresowanym.

W celach zgłoszenia udziału w turnieju, uprzejmie prosimy o kontakt z adwokatem Piotrem Modro, tel. 737 509 357, e-mail modro.kancelaria@gmail.com lub adwokatem Dawidem Juśkiewiczem, tel. 515 047 066, e-mail adwokat@dawidjuskiewicz.pl.


Z uwagi na względy natury organizacyjnej, zgłoszenia prosimy kierować w terminie do dnia 31 sierpnia  2022 roku.  Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Z wyrazami szacunku,

adwokat Stanisław Estreich
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA

adwokat Jarosław Bielski
Przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Integracji Zawodowej ORA w Łodzi

Kategoria: Integracja  Aplikanci  ORA  Komisja Sportu 2021