Zgromadzenie Sprawozdawcze Pomorskiej Izby Adwokackiej

Wydarzenie

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Baczyńskiego 6)
Kiedy: 2024-06-08 - 2024-06-08

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w dniu 20 marca 2024 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku podjęła uchwałę nr 14/03/2024 o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczego Pomorskiej Izby Adwokackiej na dzień 8 czerwca 2023 r., od godz. 10:00, w trybie całkowicie stacjonarnym, w Auli głównej im. profesora Mariana Cieślaka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 6 w Gdańsku (pełna treść uchwały w załączeniu).

Materiały na Zgromadzenie zostaną wkrótce przesłane na Państwa adresy e-mail. Informacje o Zgromadzeniu będą także publikowane na stronie internetowej oraz profilu FB naszej Izby.

Jeżeli od poprzedniego Zgromadzenia zmieniły się Państwa adresy e-mail, zwracam się z prośbą o ich aktualizację w Panelu Adwokata.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
adw. Bartosz Golejewski - Dziekan ORA w Gdańsku
adw. Dariusz Maciejewski - Sekretarz ORA w Gdańsku

 

Zebranie celem wyboru delegatów na Zgromadzenie Sprawozdawcze Pomorskiej Izby Adwokackiej
08.06.2024

 

na podstawie postanowień Regulaminu w sprawie zasad wyboru delegatów adwokatów nie wykonujących zawodu na zgromadzenia izb adwokackich – uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 lutego 1988 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 8/99 z 7 kwietnia 1999 r., informuję o zwołaniu w dniu 13 maja 2024 r., o godz. 10:00, w budynku Centrum Szkoleniowego Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 w Gdańsku, w sali wykładowej, zebrania celem wyboru delegatów na Zgromadzenie Sprawozdawcze Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 08.06.2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zgodnie z treścią § 5 Regulaminu in principio zebrani wybierają delegatów na Zgromadzenie Izby w stosunku 1 delegat na 3 uczestniczących w zebraniu, a za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów (§ 8 tegoż Regulaminu).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
adw. Dariusz Maciejewski
Sekretarz ORA Gdańsk

 

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Aplikanci  ORA