Kolokwium z prawa cywilnego - wyniki

Aktualność

 

Numer albumu Ocena
Gda/Apl/878 Dostateczny 
Gda/Apl/891 Dobry 
Gda/Apl/892 Bardzo dobry
Gda/Apl/893 Dostateczny 
Gda/Apl/894 Dobry 
Gda/Apl/895 Dobry 
Gda/Apl/896 Dobry 
Gda/Apl/898 Dobry 
Gda/Apl/899 Bardzo dobry
Gda/Apl/900 Dobry 
Gda/Apl/901 Dostateczny 
Gda/Apl/902 Bardzo dobry
Gda/Apl/903 Dostateczny 
Gda/Apl/904 Dobry 
Gda/Apl/905 Dobry 
Gda/Apl/906 Dobry 
Gda/Apl/907 Dostateczny 
Gda/Apl/908 Dostateczny 
Gda/Apl/909 Dobry 
Gda/Apl/910 Dostateczny 
Gda/Apl/911 Dobry 
Gda/Apl/913 Dobry 
Gda/Apl/914 Dobry 
Gda/Apl/915 Bardzo dobry
Gda/Apl/916 Dobry 
Gda/Apl/917 Dobry 
Gda/Apl/918 Dobry 
Gda/Apl/919 Dobry 
Gda/Apl/920 Dostateczny 
Gda/Apl/921 Dobry 
Gda/Apl/922 Dostateczny 
Gda/Apl/923 Bardzo dobry
Gda/Apl/924 Dostateczny 
Gda/Apl/925 Dobry 
Gda/Apl/926 Dostateczny 
Gda/Apl/927 Bardzo dobry
Gda/Apl/928 Bardzo dobry
Gda/Apl/929 Dostateczny 
Gda/Apl/931 Dostateczny 
Gda/Apl/933 Dostateczny 
Gda/Apl/934 Dostateczny 
Gda/Apl/935 Bardzo dobry
Gda/Apl/936 Dostateczny 
Gda/Apl/937 Dobry 
Gda/Apl/938 Dobry 
Gda/Apl/939 Dobry 
Gda/Apl/940 Dobry 
Gda/Apl/941 Dostateczny 
Gda/Apl/942 Dobry 
Gda/Apl/943 Dobry 
Gda/Apl/944 Dostateczny 
Gda/Apl/947 Dobry 
Gda/Apl/948 Dobry 
Gda/Apl/1004 Bardzo dobry
Gda/Apl/1007 Dobry 
Gda/Apl/1009 Dobry 

 

 

Kategoria: Aplikanci