Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r. - Szkolenie KDZ NRA

Aktualność

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat:

„Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r.”

Wykładowca:
SSO Grzegorz Karaś

jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz problematyki informatyzacji postępowań sądowych. Pełni funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012-2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Czas trwania: 180 min.
Szkolenie odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. w godz. 17.00-20.00

  Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3
punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod
linkiem:
https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/44/44

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony. Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 16.05.2023 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

            Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Małgorzata Głódkowska

Kategoria: Adwokat-szkolenia  Aplikanci  ORA